Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kazuistika Aleš - svěření do péče babičky

Kazuistika Aleš - svěření do péče babičky


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Práce seznamuje s případem nezletilého Aleše z rozvedeného manželství, který se po tragické smrti své matky ocitl v péči otce. Tento o syna nejevil zájem a při prvním konfliktu syna vyhodil. Z těchto důvodů zažádala Alešova babička, za pomoci pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, o svěřené vnuka do své péče. Alešův případ je tak názornou ukázkou spolupráce klienta se správními orgány a institucemi.

Obsah

1.
Definice problému
2.
Určení problému
3.
Metodologie řešení problému
4.
Možnosti zařízení
5.
Následné služby
6.
Zpětná vazba

Úryvek

"Definice problému
Aleš Š. narozený v roce 1992, se narodil mimo manželství, jeho rodiče Aleš Š. a Ivana S. spolu zpočátku žili u otcovy matky, paní Květy Š., ale později si otec našel novou partnerku a odstěhoval se ze společné domácnosti, matka nezletilého Aleše velice dobře vycházela s matkou svého bývalého partnera paní Květou a tak se vytvořil i silný citový vztah malého Aleše ke své babičce. Alešově otci se vůbec nelíbil tento vztah bývalé družky a syna s jeho matkou a tak všemožně působil, aby tyto vazby přetrhal, dokonce se přestal stýkat i se svou matkou a velmi často ji slovně napadal vulgárními výrazy. Matka nezletilého Aleše Š., paní Ivana S., aby vyřešila situaci, se odstěhovala do Brna. Otec o syna nejevil zájem, malý Aleš jezdil na prázdniny na venkov k babičce Květě, kde se mu moc líbilo. Nezletilý Aleš začal v Brně chodit do školy, jeho matka Ivana si našla nového přítele, sehnala odpovídající bydlení, začala pracovat, žili jako rodina, byli spokojeni. Otec nezletilého Aleše se v březnu 2008 oženil se svou přítelkyní, o syna nejevil žádný zvláštní zájem, bránil se placení zvýšeného výživného. Alešova matka Ivana S. se spolu se svým přítelem vydala v srpnu 2008 na dovolenou do Chorvatska, bohužel již v Maďarsku měli vážnou dopravní nehodu, při které oba zemřeli. Aleš byl na prázdninách u babičky Květy. Po smrti matky si jej k sobě vzal otec se svojí manželkou, která k němu nikdy neměla žádný vztah.


2. Určení problému
Alešovi zemřela matka, člověk pro něj nejbližší, a on se najednou ocitá v rodině, kterou vůbec nezná, všichni jsou tu pro něj cizí, i jeho vlastní otec. První konflikt na sebe nedal dlouho čekat a došlo k němu hned po pohřbu Alešovy matky, kdy Aleš chtěl zůstat přes noc s babičkou, ale to mu otcova manželka zakázala a došlo i na facky, v důsledku toho už Aleš nechtěl žít v této rodině a trval na tom, že chce žít s babičkou. Alešův otec na tuto situaci reagoval po svém a nezletilého Aleše vyhodil. Jeho výchovné působení tak mělo velice krátké trvání. Pravděpodobně mu toto řešení vyhovovalo neboť si k vlastnímu synovi nikdy žádný citový vztah nevybudoval.

3. Metodologie řešení problému
Po tomto zjištění se babička Květa Š. okamžitě obrátila s žádostí o pomoc na městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, orgán sociálně právní ochrany dětí v místě svého trvalého pobytu. Pracovnice městského úřadu (OSPOD) pomohla paní Květě Š. sepsat návrh na vydání předběžného opatření o svěření Aleše do její péče. Okresní soud vydal během několika dnů toto předběžné opatření a Aleš byl prozatím svěřen do péče své babičky. Následně pak bylo vedeno řízení o svěření Aleše do trvalé péče babičky, pracovnice OSPOD sepsala s paní Květou také návrh na stanovení výživného otci nezletilého Aleše, pomohla při vyřizování sirotčího důchodu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Spolu s Alešem a jeho babičkou vybrali vhodný učební obor, do kterého Aleš od září nastoupil."

Poznámka

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb1a8feb5cdd.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Ales_kasuistika.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse