Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Keltské oppidum Staré Hradisko

Keltské oppidum Staré Hradisko

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je keltské oppidum Staré Hradisko. Autor nejprve popisuje pronikání Keltů do západní a střední Evropy a jejich zakládání opevněných sídelních center. Následně věnuje pozornost lokalitě Starého Hradiska a historickým nálezům v této oblasti, především pozůstatkům po řemeslné výrobě. Zabývá se také náboženstvím a pohřebnictvím. V poslední kapitole shrnuje význam a postavení tohoto oppida.

Obsah

1.
Keltské oppidum Staré Hradisko
2.
Popis lokality
3.
Historie výzkumů
4.
Podoba sídlištní zástavby
5.
Řemeslná výroba
5.1
Železářství
5.2
Kovolitectví
5.3
Výroba jantarových korálků
5.4
Hrnčířství
5.5
Kamenická výroba
6.
Náboženství
7.
Počátek a konec oppida, jeho význam a postavení
8.
Literatura

Úryvek

"Řemeslná výroba
Dlouholetý výzkum Starého Hradiska vytvořil dobré předpoklady k posouzení řemeslné výroby. Bylo zde získáno mnoho suroviny, výrobní odpad, technická keramika, nástroje, polotovary a výrobky různých řemeslných odvětví. Bohaté nálezy vedli již první výkopce F. Lipku a K. Snětinu k dosti podrobným úvahám o řemeslné produkci na oppidu. Obyvatelé oppida se podle svědectví archeologických pramenů věnovali řemeslné činnosti velmi intenzivně. Byla zde výrobní činnosti jak podomáckého charakteru, tak i specializovaná řemesla a jejich výrobky byly určeny pro obchod.

Železářství
Na Starém Hradisku je železářství doloženo v archeologickém materiálu velkým množstvím strusky, surovým železem, nářadím k jeho dalšímu zpracování, polotovary a především širokým sortimentem výrobků samotných. Nemůže být pochyb, že kovářství zde bylo provozováno ve velkém měřítku.
Do areálu oppida bylo surové železo pravděpodobně alespoň ve své většině dopravováno v podobě poměrně početných železných ingotů, které byly nalezeny na různých místech lokality. Jedná se o čtyřhranné ploché tyčinkovité artefakty o délce do 10cm.
Na druhé straně byl zde nalezen malý výskyt kovářských nástrojů - znali pouze tři kladiva a žádné kleště. Doposud je známo osm kladiv, z nich však menší tvary mohly sloužit i ke zpracování barevných kovů. Poměrně početné jsou naopak nálezy sekáčků, pilníků, průbojníků a výhňových lopatek.
Železná výroba je ovšem na tomto oppidu doložena především nálezy výrobků - nástroje, zbraně, stavební kování, drátěné šperky.

Kovolitectví
Tepelné zpracování zlata, stříbra, mědi a cínu na oppidu dokládají kromě bronzových slitků a polotovarů nálezy tyglíků. Byly zde prozatím zjištěny tři typy - tyglík kornoutovitého typu, polokulovitého tvaru a malé tyglíky miskovitého tvaru.
Tekutý kov byl na oppidu odléván z tyglíků do otevřených hliněných forem, uzavřených hliněných forem na ztracené jádro a do kamenných kadlubů. Destiček na odlévání mincovních střížků různých velikostí na Starém Hradisku dosud známo již více než 40, u 31 z nich byly provedeny spektrální analýzy. Ty prokázaly, že v 16 byly zhotovovány stříbrné a v 15 zlaté mincovní střížky. Podle velikosti důlků lze soudit, že na oppidu byly vyráběny střížky mincí všech velikostí - pro zlaté statéry, jejich třetinky, osminky i čtyřiadvacetinky a malé stříbrné ražby. Vlastní ražba mincí je v materiálu ze Starého Hradiska prokázána kromě nálezů mincí samotných olověnou destičkou se zkušenými ražbami malých stříbrných mincí s koníčkem a vlastními mincovními razidly, které jsou velmi řídce známy i z jiných evropských lokalit. Z oppida pochází i železné kuželovité horní razidlo a uvádí se ovšem ještě další, pouze želený razidlo.
Nejčastěji byly v době laténské používány hliněné formy na ztracené jádro, které však vzhledem ke svému špatnému dochování v archeologickém materiálu nacházejí pouze vzácně jsou obtížně reprezentovány. Lze je z moravského území v několika případech uvést již z halštatského období, z doby laténské jsou dosud známy pouze ze starého Hradiska."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19827
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse