Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Kenneth O´Gangel: Žák bude jako jeho učitel

Kenneth O´Gangel: Žák bude jako jeho učitel


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Výtah z kapitoly Žák bude jako jeho učitel knihy Kennetha O´Gangela Povolání: učitel. V této kapitole autor poukazuje na oblasti, ve kterých mohou učitelé očekávat, že se budou jejich žáci chovat tak, jak to uvidí právě u nich.

Obsah

1.
Charakteristika publikace
2.
Postavení učitele v historii
3.
Vliv na výchovu
4.
Myšlenkové směřování
5.
Schopnost reagovat na různé situace
6.
Co je cílem školní výchovy

Úryvek

“ Jako budoucí učitelé se však musíme sami sebe zeptat: V čem budou naši žáci jako my? Budou se oblékat jako my? V některých případech může i k tomuto dojít, ale neznám žádného učitele, který by si toto stanovil jako výchovný cíl. Budou přemýšlet jako my? Doufejme, že ano – vždyť rozvíjení myšlenkových procesů, uvažování v logických souvislostech a načrtnutí vlastního životního směru je také součástí toho, co u svých žáků budeme chtít do jisté míry ovlivnit. Ale to však není zdaleka všechno, v čem jim budeme modelem! Naši žáci budou taky sledovat naše reakce, naše vztahy a způsob vycházení s ostatními učiteli nebo také s jejich rodiči; naši spolehlivost a důslednost, čestné jednání i smysl pro spravedlnost – zkrátka budeme ve své třídě každý den prezentovat sami sebe.

Důležitým problémem, se kterým se budeme ve své profesi setkávat takřka denně, je schopnost vhodně reagovat na nejrůznější situace. Každý den s sebou přináší nová překvapení, na která musíme reagovat. A tyto reakce často ukazují, jací lidé ve skutečnosti jsme.
Zkusme si kupříkladu představit následující situaci: Žáci nedopatřením vyslechnou na chodbě rozhovor, ve kterém k nám jiný učitel pronese ne zrovna vlídná slova – jak na ně zareagujeme? Na to nečeká pouze onen kolega, ale hlavně žáci, pro něž bude naše reakce lekcí do života.
Anebo popřemýšlejme o tom, jak by učitel reagoval na kritickou poznámku, vznesenou na jeho adresu žákem ve třídě během vyučování. Ovšemže jej může kantorův důvtip „srazit na kolena“- tomu se říká vyhrávat válku slov. Ale prof. Gangel zde znovu připomíná, že žák bude reagovat stejně, jako jeho učitel. A kdo křičí hlasitěji nebo mluví déle – tím ještě nutně nevyhrává ani ve třídě, ani mimo ni."

Poznámka

Dr.Kenneth O´Gangel: Povolání:učitel (Called To Teach), ACSI, Colorado Springs, USA, 1995.
Vypracováno do předmětu Obecná pedagogika - Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0004.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Povolani_ucitel.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse