Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Kevin Leman: Sourozenecké kostalace

Kevin Leman: Sourozenecké kostalace


Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s esoterickou knihou Sourozenecké konstelace od Kevina Lemana.

Úryvek

“Obsah díla:
Autor rozebírá vliv pořadí, v jakém jsme se narodili, na to, jací jsme. Nemusí to být vždy pravidlem, ale jde o poznatky s většinovou platností. Zakladatelem vědní disciplíny o pořadí narozených dětí byl autorův velký oblíbenec Alfred Adler. Nezáleží vždy také na tom, kolikátí jsme se fakticky narodili, ale jaká role nám připadla - např. různé pohlaví dětí, postižení, věkové rozdíly (tedy faktické vytvoření více rodin uvnitř jedné).
Prvorození jsou většinou perfekcionisté (v kladném i záporném významu - jako u všeho), zodpovědní, systematici, mají rádi ve všem jasno. Dají se rozlišit egoistické a altruistické typy - tedy na koho můžou svůj workoholismus směřovat. Mnohdy je problém prvorozených také jejich zklamaný perfekcionismus - kniha obsahuje samozřejmě i rady, jak na tento problém."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b61a8166b48.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Leman_Sourozenecke_konstelace.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse