Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kierkegaardovo pojetí víry

Kierkegaardovo pojetí víry

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na počátku stručně popisuje Kierkegaardův život a události, které utvářely jeho názory. Poté zasazuje jeho tvorbu do dobového a filosofického kontextu. Na příběhu Abraháma a Izáka vysvětluje jakým způsobem Kierkegaard chápal víru, postoj k Bohu a vztah víry s etikou, osobní a kolektivní ctností a odpovědností. Aby byl příklad srozumitelnější, porovnává také příběh s příběhem Agamemmnona a Ifigenie. V závěru se autorka táže, z jakého důvodu je Kierkegaardova filosofie výjimečná i z dnešního pohledu.

Obsah

1.
Život, vliv
2.
Existenciální filosofie, dialektická filosofie
3.
Existencialismus
4.
Fáze života – estetická, etická a filosofická
5.
Syntéza víry a vědění?
6.
Pojetí víry
7.
Bázeň a chvění
8.
Paradox víry – náboženství mimo etiku
9.
Rytíř víry a osobní ctnost
10.
Kierkegaard z dnešního pohledu

Úryvek

“Zajímala ho také otázka teleologické suspenzace etiky. To znamená: Mohou vznikat situace, v níž etické přestává mít platnost a kde musí být přiloženo vyšší měřítko? Etika je věc obecná, jedinec se prohřešuje, jakmile se chce proti obecnu jako jedinec uplatnit a s obecnem se může smířit, jen když je uzná. Tuto myšlenku převedl na Abrahámův příběh, v němž nábožensky jednající člověk přesahuje jakékoli etické normy. Je zvláštním případem vymykající se obecnu. Dochází tak k paradoxu víry, neboť volba jedince tady znamená více než obecně platné příkazy. Jedinec má absolutní vztah k absolutnu.
Abrahám totiž založil náboženskou víru mimo etiku. „Buď se ho proto vzdáme, nebo se musíme naučit pociťovat hrůzu nad ohromným paradoxem, v němž jeho život záleží“ říká sám Kierkegaard. Abrahám neobětuje svého syna ve prospěch všeobecna, tedy něčeho před lidmi ospravedlnitelného, ale vzdává se ho pro jedinečný vztah k Bohu. To, co učiní, zůstane navždy nepochopeno okolím, protože jeho poměr k Bohu je ryze osobní, sám Abrahám musí rozhodovat, zda jedná s Bohem. On je zodpovědný za to, zda pochopil Boží úmysl správně. Nikdo mu v tom nemůže pomoci. To je na tom to nejabsurdnější. Zůstane totiž navždy sám. Nedostal žádný obecný příkaz, ale věřil, že Bůh chce, aby Izáka obětoval, a tak konal. Mohl se domnívat, že mu onu povinnost udělil posel boží, ale rozhodnutí, zda to byl právě Boží hlas či ne, ležel opět na jeho bedrech. Kierkegaard proto nazývá Abraháma rytířem víry, opakem tragického hrdiny Agamemnóna. Ten měl situaci podstatně jednoduší, protože měl obětovat svou dceru pro větší jistotu, pro účel, který byl logicky ospravedlnitelný. Na druhé straně Abrahám dochází k nekonečné nejistotě. Nachází se mimo sféru obecna, a proto svůj čin nikdy nemůže obhájit, snad pouze před Bohem.
Tím, že se Abrahám neohlížel na obecnou etiku, vlastně povýšil svou existenci, neboť to učinil nejen kvůli Bohu, ale také kvůli sobě samému. Nestal se velkým mravní ctností, ale ctností osobní. Jednal svobodně, nezávisle na etické rovině problému, jeho počin byl čistě soukromý. Právě to ho učinilo v Kierkegaardových očích výjimečným a ten také začíná tuto myšlenku dále rozvíjet. Jak říká: „Jedinec si svůj poměr k obecnu svým osobním vztahem k absolutnu určuje sám.“ Nesdílí názor, že jedincova existence je nejlehčí věcí na světě vůbec, a že se lidé z toho důvodu mají učit zůstávat v obecnu. Naopak: „Kdo poznal, že existovat jako jedinec je to nejhroznější, co se vůbec může stát, může bez obav prohlásit, že to je největší věcí vůbec.“
Další otázkou je měl-li by být Abrahám vnímán jako potencionální vrah. Pokud ho chápeme v dimenzích jeho víry, tak by bylo jeho označení za vraha nepřípustné. Ale kdo má takovou víru, jako měl on? Kierkegaard mimo jiné říká: „Víru si nepředstavuji jako něco nepatrného, právě naopak, je věcí nejvyšší. Abrahám se dostal skutečně dále a došel k víře, čímž nemíní všechny falešné představy o víře jako o ubohé, vlažné pohodlnosti, jež nemá naspěch, či jako o vlažné naději, myslící člověk neví, co se může stát, zbývá třeba ještě nějaká možnost.“ Dočteme se, že Kierkegaard dovedl víru popsat, ale provést ji neuměl. Hledal nějakého rytíře víry, aby se ji od něho mohl naučit. Víra je prý něco daleko vyššího, protože ji předchází rezignace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14074
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse