Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z fyziky Kinematika hmotného bodu. Práce obsahuje například kinematiku hmotného bodu, polohu hmotného bodu, trajektorii, dráhu, vztažné těleso, relativnost klidu a pohybu, přímočarý pohyb, volný pád a rychlost.

Obsah

1.
Používané znaky
2.
Kinematika hmotného bodu
3.
Hmotný bod
4.
Poloha hmotného bodu
5.
Trajektorie
6.
Dráha
7.
Vztažná soustava
8.
Vztažné těleso
9.
Relativnost klidu a pohybu
10.
Přímočarý pohyb
11.
Rovnoměrný přímočarý pohyb
12.
Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb (nerovnoměrný pohyb)
13.
Volný pád
14.
Křivočarý pohyb
15.
Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici
16.
Nerovnoměrný pohyb hmotného bodu
17.
Průměrná rychlost
18.
Okamžitá rychlost
19.
Okamžité zrychlení
20.
Zdroje
21.
Obrázky

Úryvek

"Kinematika hmotného bodu
Hmotný bod
- Je bezrozměrný bod, jímž nahrazujeme tělesa v pohybu.
- Má stejnou hmotnost, jako těleso, které jím nahrazujeme.
- Zkratka: HB.
Příklady
Hozený kámen, pohyb planety kolem Slunce, golfový míček v letu.
Poloha hmotného bodu
- Polohu HB můžeme určovat dvěma způsoby.
1. Souřadnicemi x, y, z. = Pravoúhlé soustavy souřadnic nebo také kartézská soustava souřadnic Oxyz."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a vzorce o rozsahu cca tří stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568fd21f69460.zip (1226 kB)
Nezabalený formát:
Kinematika_hmotneho_bodu.doc (1342 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse