Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klasické pojetí právní filosofie, ius naturale -esej

Klasické pojetí právní filosofie, ius naturale -esej

Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o., Praha 10

Charakteristika: Tato práce ze zabývá přirozenoprávní teorií, která je založena na dualismu práva přirozeného, jehož zdroj je mimostátní, a práva pozitivního, které je tvořeno státem. Z tohoto pohledu se zamýšlí nad likvidací sociálního státu jako imanentního sociálně-politického výsledku 2. sv. války, neoliberální ideologií posledních dvaceti let, a jejím odrazem v právních přístupech k aplikaci, i tvorbě pozitivního práva.

Obsah

1.
Úvod
2.
Od Řecka po dnešek
3.
Dualita práva přirozeného a pozitivního v živém právu
4.
Závěr

Úryvek

"Od Řecka po (pro) dnešek

Sám pojem v jeho latinské podobě uvedl ze stoické filozofie do římské literatury M.T. Cicero – pod názvem „ius naturale“. Jeho pojetí vlastně ztotožnilo „ius gentium“ s právem přirozeným, které je společné všem lidem . Sám název ius gentium pro jednu ze tří mas římského práva vznikl v římské literatuře klasické jurisprudence až později. Většina právnických autorů však ius gentium a jus naturale odděluje, hodnotí právo přirozené jako řád vyšší, takže např. o instituci otroctví se učí, že je vlastní pouze právu národů, zatímco ius naturale považuje všechny lidi za svobodné a rovné. Ulpianovo učení, zahrnující do ius naturale i jakési „právo zvířat“, bylo převzato Justiniánem a postaveno přímo do čela jeho Učebnice práva (Institutiones seu Elementa I, 2 pr) . Zdá se učení Ulpianovo svérázné? A co dnešní enviromentální právo? Nejen zvířena, ale příroda sama jakoby se stávala sui generis subjektem práva! Ostatně pokusy přiznat „základní zvířecí práva“ a změnit právní postavení zvířat jako věcí, jsou čas od času činěny i u nás.
V přirozenoprávních filozofických teoriích se za zdroj práva považuje příroda, bůh nebo rozum. Římané položili základy moderní analytické jurisprudence – právní teorie, která soustřeďuje pozornost na analýzu pozitivního práva, na formulaci jeho pojmů a kategorií. Přínos Římanů k právně filozofickému myšlení je však skromný. I díla jejich největších myslitelů (cit. Cicera, Seneky, Marka Aurelia) mají eklektický charakter – je na nich zřejmá závislost na řeckých vzorech , jak již bylo výše naznačeno. U Řeků najdeme jen málo poučení o systému, struktuře pozitivního práva, ale za to není téměř jediná otázka právní filozofie, která by v řeckém myšlení nebyla rozpracována či alespoň dotčena. Příčinu této filozofické dispozice lze patrně hledat ve společenských rozporech a konfliktech, které vedly k častým změnám politické formy, ke střídání vlád. Ty se stávaly stimuly k úvahám, spekulacím o formách státu a o vztazích vyšší spravedlnosti k pozitivnímu právu. Nikoliv bezvýznamnou měrou také přispěl i smysl Řeků pro tragično a lidský konflikt, zřejmý v řeckém dramatu a poezii.
V souvislosti se zmiňovaným Cicerem uvedení stoikové patří až do třetího stádia vývoje právní a politické filozofie – období, které je charakterizováno krizí politického a právního myšlení v období helénismu . Nicméně z hlediska vývoje právní filozofie je právě toto stádium spolu se druhým (sofisté, Sókratés, Platón, Aristotelés) významné.
Pro sofisty je přirozené právo v podstatě právo silné individuality. Stát a právo nejsou výtvorem božím, ani přírody, jsou lidským vynálezem. Podle pozdějších sofistů je účelem státu a zákona v podstatě sjednat, a to proti přírodě, převahu slabých nad silnými. Ale silný člověk je neuznává, jeho jediným zákonem je přirozenost, příroda, uspokojení jeho pudů a žádostí. Na jedné straně stojí zákon přírody (silnějšího jedince), činící si nárok na absolutní platnost, na straně druhé zákon davu a slabochů (lidský zákon), odchylující se od hlasu přírody a snažící se vyrovnat přirozenou nerovnost mezi slabostí a zdatností. To, nač se dav s pohrdáním dívá jako na zločin, není než projevem zákona daného přírodou mocnějšímu. Že by produkt demokratizovaných a bohatstvím oplývajících aténských společenských poměrů po vítězných válkách nad Peršany? Jako by bylo slyšet současné mudrlanty novoliberální ideologie, u kterých se ani nechce věřit, že by o existenci nějakého sofisty cokoliv četli. Téměř každodenní legislativní útoky na elementární společenskou soudržnost sociálního státu, jako imanentního sociálněpolitického výsledku druhé světové války ve prospěch schopnějších jedinců proti „pohodlné neaktivní rovnostářské mase“, se tváří jako přirozenoprávní přístup (k tomu se přidává i nadpozitivní rozhodovací praxe Ústavního soudu v individuálních stížnostech proti věci veřejné – tedy republice, zejména pak, mají-li být placeny daně dle práva veřejného). V tomto světle se zdá, že novoliberalismus již nepotřebuje právní pozitivismus 19. století pro dosažení stejných cílů…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse