Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Klíma, Arnošt: Dlouhá válka (1618 - 1648)

Klíma, Arnošt: Dlouhá válka (1618 - 1648)

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výpisky z knihy Dlouhá válka (1618 - 1648) od Arnošta Klímy. Věnuje se jednotlivým fázím v rámci třicetileté války. Uvádí tak systematický přehled války česko-falcké, dánské, švédské a francouzské. Všímá si poklesu velmocenské pozice Španělska, rozebírá téma mírových jednání. Závěr patří důsledkům války.

Obsah

1.
Válka česko-falcká
2.
Válka dánská
3.
Válka švédská
4.
Válka francouzská
5.
Pokles velmocenské pozice Španělska
6.
Mírová jednání
7.
Důsledky války

Úryvek

"Důsledky války

- mezi nejvíce postižené patřili obyvatelé měst a vesnic, mnozí podlehli epidemii moru, jiní byli povražděni žoldáky, hůře přístupná území (horská údolí) byla většinou běsnění ušetřena
- ztráty na území Německa se na venkově pohybovaly okolo 40%, ve městech pak okolo 33%, nejvíce postižená území byla Falc, Alsasko, Meklenbursko, Magdeburg, Braniborsko, Pomořany, Wüttembersko, Franky, Bavorsko, Durynsko, Hesensko a Trevír, nejvíc zdevastovaná byla Falc (počet 100 000 obyvatel se zmenšil na 2 000), dále Alsasko, kde byla většina měst zcela liduprázdná, ztráty na venkově v oblasti magdeburského arcibiskupství se pohybovaly v rozmezí 70-100%, v Braniborsku bylo ještě roku 1652 50% hospodářství neobsazeno a pole ležela ladem
- Čechy zaznamenaly pokles obyvatelstva o 40% (1 700 000 obyvatel před válkou, zhruba 930 000 po válce), Morava měla před válkou 800 000 obyvatel, po válce 500 000, v Čechách a na Moravě bylo zničeno celkem 6 000 vesnic, mezi nejvíce postižené oblasti patřilo především Polabí, kde si žoldáci obstarávali potravu, roku 1631 sem Sasové zavlekli i mor
- území dnešního Rakouska bylo postiženo jen nepatrně, silněji byly postiženy jen Horní a Dolní Rakousy
- úbytek obhospodařovaných usedlostí přinesl i výhody – nově příchozí byli osvobozeni na několik let od daní a roboty, řada bezzemků, domkařů, zahrádkářů, nádeníků atd. se stala sedláky na výhodnějších hospodářstvích, tím však někde docházelo k nedostatku nádeníků, čeledi atd.
- mezi nové osídlence Falce a Alsaska bylo hodně Švýcarů (Švýcarsko nebylo válkou prakticky vůbec poškozeno), kterým se doma nenabízelo tolik příležitostí (samostatné hospodářství, mistrovská hodnost atd.), v Německu se usazovala i celá řada nekatolíků z českých zemí, španělského Nizozemí, z Čech odešlo do Saska asi 150 000 lidí, frýdlantské panství opustilo po roce 1650 85% obyvatel (6 500), kteří se pak usadili v Lužici
- úbytek obyvatelstva na venkově byl způsoben také tím, že řada venkovanů za války utekla do měst a už se nechtěla vrátit, vrchnost ale neměla žádné páky, jak je donutit jít zpět
- i přes přísun nových obyvatel leželo stále mnoho polí ladem, vrchnost proto neobhospodařovanou půdu připojila k dominikálu, jehož výměra půdy se tím značně zvětšila (Meklenbursko, Braniborsko, Pomořany, Čechy atd.), šlechta se tím stala výrobcem zemědělských výrobků a prodávala je na trh, což jí přinášelo nemalý zisk
- po dlouhé válce byla v Čechách v letech 1654-1656 vypracována berní rula, podle níž se mělo zjistit, kdo přesně kolik půdy obdělává, a měla být předepsána kontribuce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse