Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klima ideální školy

Klima ideální školy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje klimatu ideální školy. Nejprve charakterizuje ideálního učitele. Popisuje, jaké vzorce výuky by měl používat, i jak se k žákům chovat. Poté definuje správné způsoby výuky. Uvádí ideální vybavení, které by měla vysněná škola mít.

Obsah

1.
Klima ideální školy
2.
Učitel
3.
Způsob výuky
4.
Vybavení

Úryvek

"ZPŮSOB VÝUKY
Produktivní prostředí pro učení se vyznačuje etikou péče, která prostupuje vzájemné působení mezi žákem a učitelem i interakce mezi žáky navzájem. Aby se změnilo prostředí, v němž se z žáků bude stávat soudržné učící se společenství, kde se jedinci vzájemně podporují, je třeba, aby učitelé projevovali osobnostní vlastností, které z nich dělají účinné vzory a činitele socializace. Patří k nim a veselá nálada, přátelskost, emoční zralost, opravdovost, pečující postoj k žákům jako lidským bytostem i jako k učícím se a poznávajícím subjektům. Učitel dává najevo zájem a kladný citový vztah k žákům, je pozorný k jejich potřebám a emocím a vede je k tomu, aby projevovali tytéž vlastnosti při jednání mezi sebou. Při práci s učivem během výuky učitel buduje na předchozích znalostech žáků a dbá na propojení s jejich zkušenostmi, včetně kultury, v níž doma žijí. Různé kultury, z nichž mohou žáci pocházet, a rozdílné zkušenosti, které si z mimoškolního života přinášejí, jsou zohledněny i ve výzdobě učebny.
Vyhněte se situacím, kdy žáci po dlouhou dobu jen pasivně naslouchají, pobízejte žáky k zapojení do diskusí a jiných společenských činností ve třídě. Nabídněte dětem činnosti, při nichž si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jako jsou pokusy, pozorování, projekty apod. Rozdělujte při práci žáky do skupin, aby žáci naučili vzájemné spolupráci. Vytvářejte situace, v nichž žáci musí na sebe vzájemně reagovat, vyjadřovat své názory a hodnotit argumentaci jiných žáků. Nesestavujte skupiny žáků na základě schopností. Vytvářejte skupiny podle schopností žáků dává najevo, že schopnosti se cení více než úsilí. Podporujte více kooperaci než soupeření. Výzkum ukazuje, že soutěživé uspořádání, které žáky vede k samostatné práci s cílem získat co nejlepší známky nebo jiné odměny, má tendenci snižovat vnitřní motivaci a vyvolává u žáků pocit, že se hledí hlavně na schopnosti. Předkládejte nové a zajímavé úkoly na přiměřené úrovni náročnosti, které probouzejí zvědavost žáků a podněcují je k náročnějším myšlenkovým činnostem. Zadávejte žákům takové úkoly, ve kterých by mohli využít toho, co již znají. Žádejte žáky, aby jev nebo pojem vysvětlili vlastními slovy, jelikož si myslím, že pokud chceme od žáků, aby něco pochopili je mnohem lepší, když se pojem nebo jev učí vlastními slovy než odříkávání zpaměti. Využívejte poznatky a dovednosti získané v jednom vyučovacím předmětu i v jiných předmětech nebo souvisejících oblastech činnosti. Nesnažte se probrat příliš mnoho témat najednou. Dejte žákům dostatek času na porozumění nových informací. Projevujte úctu k tomu, co se žákům podařilo, a vyjadřujte jim za to uznání. Pomáhejte dětem získávat sebedůvěru. V každé hodině by měli být zařazeny reflexe, po ukončení skupinové činnosti skupina klade otázky vztahující se k průběhu i k výsledkům, hledá cesty jak příště lépe. Od žáků se očekává, že budou odpovědně zacházet s výukovými materiály , že se budou důkladně zapojovat do učebních činností a podporovat to, co přispívá k osobnostnímu, sociálním a vzdělávacímu prospěchu všech členů třídního společenství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16065
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse