Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Klima třídy na malotřídní škole - rozpracování diplomové práce

Klima třídy na malotřídní škole - rozpracování diplomové práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Dokument obsahuje rozpracovanou diplomovou práci na téma klima třídy na malotřídní škole. Zahrnuje abstrakt, obsah, úvod a část teoretického oddílu.

Obsah

1.
Abstrakt
2.
Obsah
3.
Úvod
4.
Teoretická část
4.1.
Klima třídy
4.1.1.
Vymezení pojmu klima třídy
4.1.2.
Změny klimatu třídy
4.1.3.
Klima třídy a jeho typy
4.2.
Základní odborná terminologie
4.2.1.
Klima školy
4.2.2.
Málotřídní škola
4.2.3.
Prostředí třídy, atmosféra třídy a kritická událost

Úryvek

"I. TEORETICKÁ ČÁST
1. KLIMA TŘÍDY
1.1. Vymezení pojmu klima třídy
Při definování pojmu „klima třídy“ se můžeme setkat s různým terminologickým označením. Klima třídy zahrnuje veškeré vnější a vnitřní podmínky, které působí nejen vzájemně mezi sebou, ale především působí na jednotlivé žáky, učitele a na jejich vzájemnou interakci. Pozornost je směřována na jevy krátkodobé, proměnlivé, opakovaní či dlouhodobé, relativně neměnné apod. (VYKOPALOVÁ, 1992: 5)
V souvislosti s klimatem třídy se také uvádí, že je klima vytvářeno jak při vyučování, tak i o přestávkách. Dále pak při všech aktivitách, které souvisí s činností třídního kolektivu. (GRECMANOVÁ, 2004: 20)
„Kolektiv třídy má určitou vnitřní strukturu, existují zde určité formální vztahy, které jsou stanoveny oficiálně, ale také určité neformální vztahy, které vznikají spontánně a dobrovolně, na základě společné práce, společných zájmů a zálib a z toho pramenících sympatií nebo antipatií mezi jednotlivými členy.“ (VYKOPALOVÁ, 2004: 5-6)
V souvislosti s klimatem třídy je vymezena typologie školních tříd:
a) Vyrovnaná třída- jedná se o třídu, pro kterou je typický vnitřní klid a pozitivní naladění,
b) Rapsodická třída- jedná se o třídu, která je rozvrstvena do skupin. Projevuje se nestabilní a nesouvislou prací, vzájemné vztahy jsou velmi proměnlivé,
c) Lhostejná třída – jedná se o třídu, kde účastníci neprojevují zájem o vytyčení základních pozic, výrazně zde chybí pozitivní motivace,
d) Opoziční třída – jedná se o třídu, pro kterou jsou charakteristické konflikty ve vztahu učitel a žák, (VYKOPALOVÁ, 2004: 6)

Klima školní třídy je souhrn jednotného názoru všech účastníku skupiny. Vzniká mezi žáky, učiteli, mezi učiteli a žáky, také mezi žáky a rodiči vzájemnou diskusí. Na povrch vyplývají názory, které zastupují většinu členů skupiny a také názory, které zastupují menší skupinu členů či jedinců. Klima dále souvisí klimatem školy, ve kterém je škola vedena a provozována a také s dalšími okolnostmi, např. lokalizace místa (město x vesnice). (Klima školní třídy, online)

1.2. Změny klimatu třídy
Na klimatu třídy a na jeho zlepšování je třeba neustále pracovat. Z níže uvedených bodů si může vybrat učitel, výchovný poradce, popř. školní psycholog nejvhodnější alternativu postupu.
- východiskem pro úspěšné zlepšení klimatu je zjištění aktuálních přání žáků, poté zjištění aktuálního stavu klimatu s určitým časovým odstupem
- poté, co budou dotazováni rovněž učitelé, by mělo následovat porovnání názorů. Klíčovými body jsou rozdíly, jež jsou zjištěny při pozorování.
- definování oblastí, ve kterých je nutná změna a definování oblastí, jež je třeba zachovat v neměnném stavu
- volba vhodných pedagogických postupů
- současná intervence mezi žáky a učitelským sborem, zaznamenávání a vyhodnocování reakcí
- adresnost, systematičnost a dostatek času (ČÁP, MAREŠ, 2007: 578-579)"

Poznámka

Katedra pedagogiky

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26344
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse