Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kodex profesní etiky zaměstnance Vězeňské služby České republiky - naplňování v praxi - esej

Kodex profesní etiky zaměstnance Vězeňské služby České republiky - naplňování v praxi - esej

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou eseje zamýšlí nad naplňováním kodexu profesní etiky zaměstnance Vězeňské služby České republiky. V úvodu je popsána koncepce kodexu a jeho právní aspekty. Poté se autor práce zamýšlí nad profesionálním výkonem zaměstnanců ve vězeňství, zde je zmíněn jejich mravní vzor. Text se dále věnuje respektování lidských práv vězňů. Polemizuje nad zacházením s vězni oproti jejich trestu. V závěru jsou vypsány povinnosti personálu a práva odsouzených.

Obsah

1.
Úvod
2.
Koncepce kodexu
3.
Právní aspekt kodexu
4.
Profesionální výkon zaměstnanců ve vězeňství (interakce profesionálního a mravního vzoru)
5.
Respektování lidských práv vězňů
5.1.
Ošacení
5.2.
Strava
5.3.
Kulturní návyky
5.4.
Ubytování
5.5.
Zajištění bezpečnosti pro společnost, pro personál i pro vězně
5.6.
Problematika drog
5.7.
Specializovaná oddělení pro odsouzené
5.8.
Duchovní služba
6.
Dilema: zacházení versus trest
6.1.
Omezení
7.
Dodržování zásad morálního kodexu zaměstnance vězeňské služby
7.1.
Povinnosti personálu
7.2.
Práva odsouzených
8.
Závěr

Úryvek

"Pro svou práci jsem si vybral téma, které je mi vzhledem k pracovní náplni blízké, naplňování etického kodexu. Abych byl konkrétnější, jde o Kodex profesní etiky zaměstnance Vězeňské služby České republiky. Naše laická veřejnost zastává především názor, že trest by měl mít především represivní charakter. Proto filozofie trestu musí být předmětem diskusí v souvislosti s vývojem a vzdělaností společnosti. Pouze odplatou však nelze účinně chránit naší společnost před nebezpečným chováním. Důvod je poměrně jednoduchý, každý trest odnětí svobody má totiž svůj konec. Koncepty vzniklé na základě penologických výzkumů kolísají mezi tendencemi dekriminalizace a depenalizace na jedné straně a důrazem na prosazování práva a pořádku na straně druhé. Evropské vězeňství prochází časem změn. Mění se penologické přístupy a jsou přehodnocovány otázky bezpečnosti. Na tyto a další změny reaguje i české vězeňství. Vzhledem k velmi specifickému prostředí osob ve výkonu trestu odnětí svobody jsou velmi specifické i nároky na morální vlastnosti zaměstnanců, kteří se v tomto prostředí nacházejí a s těmito osobami přicházejí do styku v souvislosti s plněním pracovních povinností. Budu se věnovat způsobům zacházení se samotnými odsouzenými, jež jsou v tomto kodexu nastaveny. Jsou zaměstnanci vězeňské služby, vybaveni dostatečnými schopnostmi k zajištění výkonu trestu tak, aby umožnil osobám zbaveným svobody jejich opětné začlenění do svobodné společnosti?
Kodex profesní etiky zaměstnance vězeňské služby je koncipován moderně. Vzhledem ke specifickým podmínkám ve vězeňství, kde je dán jak pracovní režim zaměstnanců, tak režim práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody právními normami, je i aplikace etických norem v některých případech více než problematická. Vězeňský systém je třeba chápat jako odraz demokratických hodnot společnosti. Ač je známo, že věznice jako instituce nejsou ve středu jejího zájmu, tak způsob zacházení s pachateli trestné činnosti vyjadřuje velmi zřetelně i vztah společnosti k jedinci a postoj k občanským právům a svobodám. Modernost etického kodexu vyplývá z našich mravních postojů, k nimž se hlásíme. Za hlavní atributy zde považuji Listinu základních práv a svobod, spolu s Ústavou České republiky, Evropskou úmluvu o lidských právech a precedenční právo Evropského soudu pro lidská práva, dále pak se normy zpracované Evropským výborem pro zamezení mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání a další mezinárodní právní normy, které nás determinují jako vyspělou demokratickou a proevropskou společnost. Z hlediska právní síly mají v právním řádu prioritní postavení ústavní zákony včetně Listiny základních práv a svobod. Vedle dalších předpisů, které se vězeňství bezprostředně týkají, je tu i řada předpisů, které sice nemají povahu předpisů právních, ale z hlediska českého vězeňství právní důsledky vyvolávat mohou a v rámci státní správy jsou pro ně závazné. Plnění všech úkolů a povinností je potom směřováno v souladu s těmito atributy. Jednat profesionálně, svědomitě, nestranně a ve vztahu ke všem osobám respektovat a ctít lidská práva, ctít lidskou důstojnost. Zaměstnanec je odpovědný za úroveň profesionálního výkonu své funkce, dbá o zvyšování kvalifikace, odbornosti i právního vědomí, zejména v oblasti úcty k lidským právům. Vnímáme zde posilování kompetencí?"

Poznámka

V práci je členěn jen úvod a závěr. Celá stať je psána v několikastránkovém odstavci.
V práci je opominut následující zdroj: ad.vs.cr.cz/news_files/Koncepce2015.pdf

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18294
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse