Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kodifikace práva po roce 1945

Kodifikace práva po roce 1945


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně pojednává o kodifikaci práva po roce 1945. Zmiňuje zákon o zlidovění soudnictví z roku 1950, kodifikace rodinného práva z roku 1949, trestní zákon 86/1950 Sb. i zákon 88/1950 Sb.

Obsah

1.
Zákon o zlidovění soudnictví z roku 1950
2.
Kodifikace rodinného práva z roku 1949
3.
Trestní zákon 86/1950 Sb.
4.
Zákon 88/1950 Sb.

Úryvek

"88/50
Ochr spol. pravidel pro soužití
§1 jako v trz
§2 – stíhají se činy kt nesjou v trz – přestupky ve všech sférách právy státu + zvl zák o práci
Výchovná činnost národních výborů

Stanovena povinná přít obhájce
Prokurátor tr říz zahajováno pouze jeho žalobou věci materiální pravdy – skutečnost příd třídní boj → kritika soudního zříz po 60. letech
Ref nár výb . přestupky . vých pach komise – trč
Obč zákoník
(18, 11, A, B, G, J)
Zruš kapitalist vlatn zákl osnovou = p kap z ú 9. 5.
-půda patří ntomu kdo na ni prac
Vý pr mohou být pouze v soc
Státní soc vl.
Družstevní soc. vl §102
Vl. Osobní – úspory nabyté prací + věci k os potřebě
Vl. Soukr – jen malá míra – drobné hospodářství
Pr. Os. Nár podniky prí podniky komunální → dostávají národní majetek do operativní správy → nabývají majetek pro stát

Publikační /nzávazkové právo
Omezrní uzavírání smluv – hosp plány

Ust o dědickém právu
Důraz na dědění ze zák

Zákoník práce nebyl zpracován

Osř
Zásada materiální pravdy
Zásada veř řízení
Obž ponech dispoziční volnost

Řír ve věcech civilních
Zahájeno na civ žal
Dále soud z povinnosti
Mohl se podílet prokurátor
Otcovství dědictví exekuce"

Poznámka

Práce je uvolněna ke stažení zdarma. Psáno heslovitě. Text je velmi těžko čitelný, protože se v něm vyskytuje velké množství zkratek, překlepů a chyb.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f201eddb3cf.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kodifikace_prava_po_1945.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse