Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivistický anarchismus versus individualistický anarchismus

Kolektivistický anarchismus versus individualistický anarchismus

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce srovnává dvě protichůdné odnože anarchismu. Obsahuje jejich stručnou historii, hlavní osobnosti a nakonec komparativní část s vlastní interpretací problematiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Anarchismus
3.
Individualistický anarchismus
3.1
Max Stirner
3.2
Libertariánství
4.
Kolektivistický anarchismus
4.1
Michail Bakunin
5.
Komparativní část
5.1
Filosofická východiska
5.2
Cesty k anarchii
5.3
Ekonomika
5.3.1
Anarchokomunismus versus anarchokapitalismus
6.
Závěr

Úryvek

"III. Komparativní část
Jak je patrné z výše uvedeného textu, přestože stojí anarchoindividualismus a kolektivismus na stejných základech; tedy nenávisti ke státu a autoritám, během vývoje se od sebe tyto dva směry vzdálily, jak jen to je možné. Nejrozšířenější proud je dnes kolektivismus a mezi „ikony“ anarchistického hnutí patří právě například Michail Bakunin. Dnešní anarchistické hnutí v České republice má výhradně sociální charakter a individualistický anarchismus (tedy zvláště anarchokapitalismus) naprosto odmítá. Tuto podobu anarchismu zná i laická veřejnost, anarchisti jsou často zjednodušeně chápáni jako odpůrci státu, globalizace a hlavně kapitalismu. Výraz anarchokapitalismus tak v dnešním kontextu zní jako oxymorón. Přesto spolu tyto dva směry souvisí, nejen z důvodů zmíněného odporu k autoritám, ale i z historického hlediska. V čem se tedy shodují a v čem liší?

3.1. Filosofická východiska
Základní rozdíl je již ve zmíněných filosofických východiscích, z nichž plynou veškeré rozdíly.
Anarchoindividualismus je výsledkem dovedení klasického liberálního učení do extrému. Individualisté stejně jako liberálové uznávají primárně význam svobody jedince, který se nemá podřizovat společnosti. Svobodný jednotlivec je kladen na piedestal, ne rovnost či solidarita. Z toho pak vyplývá odpor ke státu. Má-li být jedinec skutečně svobodný, nemůže být omezován žádnou vnější autoritou. Stát takovou autoritou bezesporu je, a proto je potřeba ho odstranit. Ne omezit, jak říkají liberálové. V tom, jak již bylo zmíněno, je největší rozdíl mezi těmito dvěma směry. (Heywood 2005: 198- 199)
Oproti tomu anarchokolektivismus má kořeny v socialismu. (Heywood c.d.: 194) Kolektivisté zdůrazňují oproti individuální svobodě solidaritu. Jak napsal Bakunin: „Zákon společenské solidarity je první lidský zákon; svoboda je zákon druhý.“ (Bakunin 1995: III) V první polovině devatenáctého století, v době revolučních hnutí, byl v protikladu s buržoazním egoismem moderní anti-individualismus. (Faber 2006: 13) Je to doba, kdy se socialistické teorie navzájem ovlivňují se sílícím komunismem a anarchismem. Kolektivismus je veden ideálem spravedlnosti a rovnosti, snahou socialismu je podřídit individua společnosti, obecné dobro má zvítězit nad individuálním zájmem. Stejně jako v případě individualismu a liberalismu se anarchokolektivismus od socialismu a komunismu liší v chápání státu.

3.2 Cesty k anarchii
Hlavním problémem, který znemožňuje nástup anarchie, je samotný charakter anarchistické filosofie. Anarchismus není apolitický, nýbrž antipolitický. (Heywood 2006: 202) Odpor k veškeré politice logicky znemožňuje obvyklou snahu o uchopení moci, představa o nějaké anarchistické politické straně je tedy zcela nesmyslná . Protože žádná „běžná“ cesta k anarchii neexistuje, museli anarchisté najít jiné formy politické aktivismu.
Cílem kolektivistů je sociální revoluce, která v zájmu vykořisťovaných mas odstraní kapitalismus a stát. Kolektivisté se nezříkají násilí směřovanému proti představitelům státu , to se však netýká všech anarchistů. Někteří naopak násilí odmítají. Syndikalisté spoléhají na odborové svazy a na revoluční vystoupení organizovaného dělnictva. (David 2002: 358)
Individualisté volí metodu mírnější než je sociální revoluce, a to občanskou neposlušnost. Tento pojem zavedl již zmiňovaný americký myslitel Henry David Thoreau ve svém stejnojmenném díle. Kromě polemiky s liberalismem v eseji vysvětloval, že k neplacení daní státu jej vedla nespokojenost s politikou USA. Samotná účast ve volbách nestačí, pokud je občan s činy své vlády nespokojen, má právo se proti ní postavit. Tato Thoureauova myšlenka žila během dějin dál a zformovala se v někdy extrémní, ovšem za určitých podmínek přijatelnou, nenásilnou formu protestu proti politickému jednání. (Carter 2002: text online)"

Poznámka

Seminární práce do politické filosofie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse