Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivní investování

Kolektivní investování

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá subjekty kolektivního investování. Patří k nim investiční fondy a investiční společnosti. Dozvíme se, k čemu tyto společnosti slouží, co je potřeba k jejich založení a jaké jsou jejich správní orgány.

Obsah

1.
Kolektivní investování
1.1
Výhody kolektivního investování
1.2
Subjekty kolektivního investování
2.
Investiční společnosti
2.1
Vznik investiční společnosti
2.2
Orgány investiční společnosti
2.3
Činnost investiční společnosti
2.4
Správu majetku investičního fondu
3.
Investiční fondy
3.1
Vznik investičního fondu
3.2
Orgány investičního fondu
3.3
Podnikatelská činnost investičního fondu
3.4
Majetek investičního fondu
4.
Graf - Vývoj majetku v podílových fondech

Úryvek

"Investiční společnosti

Investiční společnost je obchodní společností, jejímž výhradním předmětem podnikání musí být kolektivní investování případně správa majetku investičního či penzijního fondu. Jiné činnosti může investiční společnost vykonávat, pouze pokud souvisejí s výše uvedenými např. administrativní činnosti v rámci kolektivního investování. Jakoukoli jinou podnikatelskou činnost investiční společnost provádět nesmí.
Investiční společnost je zakládána jako akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným v souladu s obchodním zákoníkem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, který obsahuje speciální úpravu pro investiční společnosti. Nejvýznamnější odchylky od obchodní společnosti se týkají oblasti vzniku společnosti, struktury společnosti, činnosti, hospodaření a zániku společnosti.
Investiční společnosti získávají prostředky emisí cenných papírů. Tyto prostředky pak shromažďují v jimi zakládaných a spravovaných fondech.
Před podáním návrhu na zápis investiční společnosti do obchodního rejstříku musí zakladatelé nejprve získat povolení k vzniku investiční společnosti. Žádost o povolení ke vzniku investiční společnosti musí podle zákona 248/1992 Sb. Obsahovat několik základních informací např.: obchodní jméno, sídlo, výše základního jmění, věcné předpoklady, personální předpoklady, organizační předpoklady, odbornou způsobilost statutárních orgánů a jejich bezúhonnost a označení banky, která bude vykonávat funkci depozitáře. Přílohu žádosti pak tvoří notářský zápis z ustanovující valné hromady, stanovy akciové společnosti a statuty podílových fondů. Investiční společnost vzniká jako právnická osoba dnem zápisu do obchodního rejstříku. Aby ale mohla začít vykonávat činnost kolektivního investování, musí splatit celé základní jmění.
Stejně jako u akciové společnosti je nejvyšším orgánem investiční společnosti valná hromada. Dalšími orgány jsou statutární a dozorčí orgány, tedy představenstvo jakožto statutární orgán a dozorčí rada jako kontrolní orgán. Zákon klade vyšší požadavky na členy statutárních a dozorčích orgánů investičních společností než je tomu u běžných akciových společností. Členové musí mít potřebnou odbornou způsobilost a musí být bezúhonní. Nesmí vykonávat ani funkce neslučitelné s funkcemi v orgánech investičních společností např. poslanec, člen vlády, zaměstnanec ČNB, burzy cenných papírů nebo jiné investiční společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17088
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse