Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivní investování a problémy v ČR

Kolektivní investování a problémy v ČR

Kategorie: Kapitálové trhy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejdříve charakterizuje jednotlivé druhy fondů kolektivního investování. Popisuje portfolia fondů. Zabývá se výhodami a nevýhodami kolektivního investování a situací v ČR, včetně právní úpravy. Také charakterizuje penzijní fondy a situaci v investování do těchto fondů u nás.

Obsah

1.
Úvod
2.
Typologie fondů kolektivního investování
2.1
Investiční fond
2.2
Podílový fond
2.2.1
Otevřený podílový fond
2.2.2
Uzavřený podílový fond
2.3
Podílový list
3.
Charakteristika portfolií fondů
4.
Výhody a nevýhody kolektivního investování
4.1
Odborný investiční management
4.2
Snížení investičního rizika
4.3
Možnost výběru fondu s vhodnou investiční strategií
4.4
Dostupnost informací
4.5
Daňové výhody
4.6
Neprofesionální management
4.7
Pozice nutnosti důvěry v poskytovatele informací
4.8
Náklady na správu investovaných prostředků
5.
Kolektivní investování v České republice
6.
Právní úprava
6.1
Samoregulace
7.
Penzijní fondy jako subjekt kolektivního investování
7.1
Penzijní fondy v ČR
8.
Závěr

Úryvek

“ 3 Charakteristika portfolií fondů

Fondy se mohou dělit podle nejrůznějších hledisek do několika skupin:
Podle investiční politiky tak, jak je stanovena ve statutu fondu, se fondy dělí na důchodové fondy, kde je hlavním cílem dosahovat pravidelných a samozřejmě co nejvyšších výplat. Dále na fondy růstové s cílem co nejvyššího růstu čisté hodnoty aktiv a třetí skupinou jsou fondy smíšené, které jsou kombinací dvou předchozích typů.
Podle stupně vázanosti se podílové fondy dělí na fondy s pevnou strukturou investičních instrumentů, kdy struktura portfolia je prakticky neměnná, s flexibilní strukturou investičních instrumentů, kdy struktura portfolia je volná a s částečnou flexibilní strukturou investičních instrumentů. Zde existují určité stanovené poměry
Podle skladby portfolia pak existují fondy cenných papírů, jejichž portfolio se skládá z různých cenných papírů, nemovitostní, které investují do nemovitostí a střešní (umbrella funds) – které investují do jiných fondů
Tak zvané střešní fondy se stávají v poslední době velice oblíbenými u mezinárodních investorů a přitahují do správy stále více majetku. Tyto fondy mohou být nabídnuty investorovi, který chce diverzifikovat svůj majetek například do více fondů v rámci jedné rodiny fondů, ale jehož majetek není dostatečně velký na to, aby investoval do jednotlivých fondů. Velmi využívanou výhodou je také „offshorování“ střešních fondů do některého daňového ráje (např. Lucembursko), které značně zvyšují investorův čistý výnos.
Podle předmětu investování existují fondy peněžního trhu – které investují do nástrojů peněžního trhu, tj. především pokladničních poukázek, depozitních certifikátů a termínovaných vkladů fondy kapitálového trhu – které investují do cenných papírů a finančních derivátů. Mezi tyto fondy pak patří akciové fondy, dluhopisové fondy a fondy smíšené.

4 Výhody a nevýhody kolektivního investování

Mezi hlavní výhody kolektivního investování pro individuálního investora bych uvedl tyto faktory:

a, Odborný investiční management
Fondy jsou obvykle spravovány odborníky, kteří mají znalosti i praxi v maximalizaci výnosů a minimalizaci rizika. Rozhodnutí těchto profesionálů by měla vycházet z analytické základny investiční společnosti či z informační sítě, kterou si každý schopný portfolio manager pečlivě buduje. Nicméně, viz nevýhody kolektivního investování.

b, Snížení investičního rizika
Držitel podílového listu či akcie investičního fondu v podstatě investoval své prostředky do několika finančních instrumentů různých emitentů, které má fond ve svém portfoliu, což by mu nízká úroveň jeho investice jinak nemohla umožnit. Investice do fondu umožňuje klientovi výrazně snížit své investiční riziko za současného nesnižování výnosového procenta. Zakoupením podílového listu / akcie fondu si investor pořizuje portfolio cenných papírů definované v určitém poměru, přičemž takto nadefinované portfolio si může prostřednictvím fondu pořídit při mnohem nižším objemu investice.

c, Možnost výběru fondu s vhodnou investiční strategií
Velká nabídka fondů s různorodou investiční strategií umožňuje investorovi vybrat si takový nástroj kolektivního investování, který je jeho představě o nejvhodnější investiční strategii nejbližší. Investor si fond vybírá na základě svých preferencí o investičním horizontu, geografické expozici, riziku fondu atd., ale také podle historických informací o výkonnosti a řízení fondu.
d, Dostupnost informací
Informace o složení portfolií, aktuálních kurzech, cenách atd. jsou pravidelně k dispozici v nejrůznějších specializovaných či populárních médiích. Subjekty kolektivního investování jsou podrobeny přísnějším regulím informační povinnosti, což se pak týká především otevřených podílových fondů. Kromě legislativních požadavků zde významnou roli stále více sehrává samoregulační instituce UNIS (viz dále), která klade na informační povinnosti svých členských subjektů značný důraz.

e, Daňové výhody
Při vhodně zvolené investiční strategii lze např. vhodnou volbou časového horizontu (tj. větší než 6 měsíců) či volbou instrumentu s atraktivním daňovým domicilem dosáhnout díky daňovým rozdílům vyšších čistých výnosů, než prostřednictvím např. termínovaných vkladů, na které je automaticky uplatňována srážková daň."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera752
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse