Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kolín jako centrum spádové oblasti

Kolín jako centrum spádové oblasti


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, Kolín III

Charakteristika: Práce popisuje Kolín z mnoha úhlů pohledů (geomorfologie, biogeografické člěnění, vodstvo, klima, fauna, flóra, soc. vrstva, obyvatelstvo, katastrální členění, městské části, doprava /žel, autobus, MHD, lodní, cyklo/, ekonomika, hospodářství, průmysl, vzdělávání, vývoj města /resp. historie/, kultura, volný čas, rodáci, ......). V dokumentu nechybí četné grafické prvky, obrázky, grafy. Je uspořádán logicky a strukturovaně.

Obsah

1.
Základní informace ............................................. 2
2.
Přírodní podmínky .............................................. 3
3.
Geomorfologie ............................................... 3
4.
Klima: .............................................................. 3
5.
Vodstvo .......................................................... 4
6.
Umělé plochy .............................................. 4
7.
Přírodní plochy ........................................... 4
8.
Potoky ......................................................... 4
9.
Labe ............................................................ 4
10.
Biogeografické členění ................................... 5
11.
Vegetace ......................................................... 5
12.
Flóra:............................................................... 5
13.
Fauna: ............................................................. 5
14.
Sociální vrstva ..................................................... 6
15.
Katastrální členění: ......................................... 6
16.
Katastrální území: ....................................... 6
17.
Městské části: ............................................. 6
18.
Doprava .............................................................. 7
19.
Železniční ........................................................ 7
20.
Silniční ............................................................. 7
21.
Městská autobusová doprava ........................ 8
22.
Lodní doprava ................................................. 8
23.
Cyklistické stezky ............................................ 8
24.
Ekonomika .......................................................... 8
25.
Hospodářství ................................................... 8
26.
Průmysl ........................................................... 8
27.
Vzdělávání ........................................................... 9
28.
Historie, kultura a volný čas .............................. 10
29.
Historie ......................................................... 10
30.
Památky ........................................................ 10
31.
Kultura .......................................................... 10
32.
Sport ............................................................. 11
33.
Volný čas ....................................................... 11
34.
Významní rodáci ............................................... 11
35.
Partnerská města .............................................. 11
36.
Zdroje ................................................................ 12
37.
Seznam obrázků ................................................ 12
38.
Seznam grafů ......................... 12

Úryvek

"Základní informace
 Okresní město ležící na řece Labi (cca 60 km východně od Prahy) v oblasti tzv. Polabské nížiny
 Rozloha: ± 35 km2
 Počet obyvatel: 30 946 (k 1. 1. 2015)
 Hustota zalidnění: 884 obyv./km2
 Ø nadmořská výška: 220 m n. m.
o Nejnižší: hladina Labe opouštějící Kolín (1)
o Nejvyšší: Zibohlavy (2)
 Reliéf: rovinný, mírně zvlněný
 Zeměpisné souřadnice: 15°12‘2“ východní délky (E) 50°1‘41“ severní šířky (N)
 Starosta: Mgr. Bc. Vít Rakušan (od r. 2010)
NÁZEV:
 Kolín = odvozen od obce ležící nedaleko  STARÝ KOLÍN (pův. Kolín) ⇒ po vzniku současného Kolín získal přívlastek „Starý“
 Kolín  ze staročeského slova „koliti“, tj. „zatloukat kolíky, kůly“
o souvisí s polohou Starého Kolína v často zaplavované oblasti, v jehož okolí se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala půda."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56dc26061ec19.zip (1580 kB)
Nezabalený formát:
Kolin_jako_centrum_spadove_oblasti.pdf (1634 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse