Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolo Olpran - analýza známosti

Kolo Olpran - analýza známosti

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta, Liberec 1

Charakteristika: Cílem práce je pomocí dotazníku analyzovat spokojenost konkrétních zákazníků s jízdním kolem značky Olpran. Nejdříve je definována zájmová oblast, poté je provedena analýza makroprostředí, analýza konkrétního trhu a SWOT analýza. Text dále seznamuje s plánem marketingového výzkumu. V závěru jsou vyhodnoceny údaje a uvedena doporučení pro management.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definování zájmové oblasti
2.1
Totální produkt
2.1.1
Kvalita výrobku
2.1.2
Design kola Olpran
2.1.3
Značka
2.1.4
Obal
2.1.5
Styl
2.2
Marketingový mix
2.2.1
Produkt
2.2.2
Cena
2.2.3
Místo
2.2.4
Komunikace
2.3
FED analýza
2.4
Maslowova pyramida potřeb
2.5
Cyklus tržní životnosti produktu
3.
Analýza makroprostředí
3.1.
Demografické
3.1.1
Mobilita
3.1.2
Velikost populace
3.2
Ekonomické
3.2.1
Ekonomické vlivy
3.2.2
Kurz
3.2.3
Nezaměstnanost
3.3
Politicko-právní
3.3.1
Zákony
3.3.2
Normy
3.3.3
Značky
3.3.4
Záruky
3.4
Přírodní
3.4.1
Ekologie
3.4.2
Suroviny
3.4.3
Sezónnost
3.4.4
Technologické
3.5
Sociálně kulturní
3.5.1
Sociálně kulturní trend
3.5.2
Tradice národa
3.5.3
Očekávání
4.
Analýza konkrétního trhu
4.1
Rozsah trhu
4.1.1
Segmentace trhu
4.1.2
Změny v poptávce a její trendy
4.2
Kdo je zákazník
4.2.1
Koneční spotřebitelé
4.2.2
Vládní orgány a instituce
4.2.3
Obchodníci
4.2.4
Rozhodovací procesy spotřebitele
4.3
Konkurence
4.3.1
Porterova analýza
4.4
Kdo je dodavatel
4.5
Kdo je prostředníkem
4.6
Vztah veřejnosti k danému produktu
4.6.1
Typy veřejnosti
5.
SWOT analýza
6.
Plán marketingového výzkumu
7.
Vyhodnocení údajů
Vyhodnocení hypotéz
8.
Závěr
9.
Doporučení managementu
10.
Seznam použité literatury
11.
Přílohy
11.1
Pilotáž
11.2
Dotazník
11.2.1
Dotazníkové šetření

Úryvek

"9. Doporučení managementu

Naše doporučení managementu vychází z provedeného a následně vyhodnoceného průzkumu trhu. Dotazovaly jsme se 200 respondentů ve věkovém rozmezí 15-59 let žijících v Moravskoslezském kraji. Z počtu dotazovaných bylo 109 mužů a 91 žen.

Zjistily jsme, že nejoblíbenějším typem kola je pro 45% dotazovaných kolo horské. Firma OLPRAN má dostatečnou nabídku horských kol v běžných cenových kategoriích, proto doporučujeme tuto nabídku udržovat. Druhým nejoblíbenějším typem kola je kolo crossové (22%) , firma by proto mohla tomuto typu kola věnovat větší reklamní kampaň a zdůraznit tak jeho všestrannou použitelnost - jak do terénu, tak i pro jízdu po zpevněných komunikacích. Nejnižší oblíbenost získalo fitness kolo. V této oblasti vidíme novou příležitost. Tato kola kupují většinou ženy a zaměřují se spíše na levnější modely, které firma OLPRAN nabízí (ceny se pohybují v rozmezí 1 690 – 5 300 Kč), proto by se firma měla zaměřit na větší propagaci. V této oblasti by při udržení těchto cen mohla společnost v budoucnu získat vyšší tržní podíl než firmy specializující se na fitness výrobky ,u kterých se cena pohybuje mnohem výše.

Ze 169 majitelů jízdního kola jich pouze 31 vlastní kolo značky OLPRAN. Zajímalo nás , jak hodnotí kvalitu jednotlivých částí kola. Uživatelé jsou nejvíce spokojeni s rámem kola (49%), což může být způsobeno nově používanými odlehčenými materiály (dural, karbon) a výrobní technologií „Hydroform“. Druhým nejlépe hodnoceným atributem jsou brzdy (42%), které jsou používány na jednotlivých typech kol v dostatečné kvalitě. 19 % respondentů, kteří označili kvalitu brzd za dostatečnou uvedlo, že brzdy jsou kvalitní jen „na pohled“. Typy brzd často neodpovídají typu kola. Kotoučové brzdy jsou vhodné zejména pro jízdu v extrémních podmínkách. Firma OLPRAN by proto měla zvážit používání tohoto typu brzd na horských a crossových kolech, u nichž nepřináší takovou efektivitu.

S použitým typem sedla je spokojena skoro polovina dotázaných, jedná se především o uživatele gelových sedel, která se vyznačují pohodlnějším posezem. Sedlo je však individuální záležitostí zákazníka, který si může zakoupit jiný typ sedla místo běžně dodávaného. Proto bychom firmě OLPRAN doporučily vyrábět širší sortiment sedel
a zavést možnost volby typu sedla při nákupu kola.

Respondenti, jejichž kolo má kovové pedály jsou s jejich kvalitou spokojeni. U těchto kol musíme ale předpokládat vyšší cenu. Pedály vyrobené z umělé hmoty nejsou tak kvalitní, při extrémní zátěži může dojít k jejich zlomení . S tím ovšem souvisí i nižší cena kol, kde jsou pedály z umělé hmoty užity. Management toto nemůže ovlivnit, záleží jen na volbě zákazníka. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 35 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Seminární práce z předmětu: Marketingový výzkum - VŠB, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18289
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse