Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstva, státní podniky

Komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstva, státní podniky

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stručnou charakteristikou některých druhů obchodních společností. Věnuje se komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, družstvu a státním podnikům. Ke každému druhu firmy uvádí základní informace nutné k založení, vedení, i likvidaci. Vymezuje dělení majetku mezi společníky, i pravomoci ve vedení firmy. Zmiňuje význam a funkci firemních orgánů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
3.
Komanditní společnost (k.s.)
4.
Družstva
5.
Státní podniky

Úryvek

"Představenstvo
 Statutární org. Družstva
 Řídí jeho činnost a rozhoduje o záležitostech, které nepatří do působnosti členské schůze
 Plní usnesení členské schůze a za svou činnost je odpovědná
 Schází se dle potřeby nebo do 10 dnů pokud je vyzve kontrolní komise
 V čele je předseda a místopředseda

Kontrolní komise
 Je oprávněna kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti členů je odpovědna pouze členská schůze a nezávislá na ostatních orgánech
 Musí mít min. 3 členy
 Schází se nejméně 1 za 3 měsíce
Poznámka:
 Statutárním orgánem je předseda
 Funkční období člena max. 5 let
 Funkce člena kontrolní komise a předseda je neslučitelná
 Platí zákaz konkurence

Zrušení a likvidace družstva
Družstvo se ruší
a) usnesením členské chůze
b) rozhodnutím soudu
a. počet členů klesl pod min. hranici
b. souhrn vkladů klesl. pod min.částku
c. uplynuly 2 roky ode dne kdy skončilo funkční období org. Družstva a nebyly zvoleni nové, nebo byla porušena povinnost svolat schůzi, nebo družstvo po dobu delší než 2 roky neprovozuje žádnou činnost
d. družstvo porušilo povinnost vytvořit nedělitelný fond
c) uplynutím doby
d) dosažením účelu
e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu a nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku

Družstvo zaniká výmazem z OR
Likvidace
Likvidátora jmenuje členská schůze,likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak aby byl každému vyplacen vklad a zbytek se rozdělí mezi členy jejichž členství trvalo ke dni zrušení alespoň 1rok

STÁTNÍ PODNIKY
Podnikatelská činnost státu je upravena zákonem č. 111/90 Sb. O státním podniku

Zřizovatelem jsou.
a) příslušná ministerstva
b) orgány místní samosprávy

2 typy státních podniků:
 Zaměřené na podnikatelskou činnost
 Určení pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů

Ručení
Majetek státního podniku je sice vlastnictví státu ale podnik s ním hospodaří samostatně
Stát proto neručí za závazky svého podniku a podnik neručí za závazky státu"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14873
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse