Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Komiks v dnešní moderní době

Komiks v dnešní moderní době

Kategorie: Pedagogika, Literatura

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce si klade několik cílů – a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Hlavním cílem je vytvoření vlastního výukového materiálu ve formě komiksu. Kromě toho se snaží objasnit pojmosloví z tohoto oboru a přiblížit historii komiksu a představit možnosti užití komiksu ve vyučování. První kapitola vysvětluje pojmy spojené s problematikou komiksu. Druhá kapitola je věnována historii komiksu od prapočátků po současnost se zaměřením na český komiks. Autor předkládá výčet nejdůležitějších českých autorů z dob socialismu a nejvíce oceňovaných autorů současnosti. Poté se zabývá možnostmi využití komiksu ve výuce předmětu Výchova k občanství a zachycuje vytváření vlastního výukového komiksu pro tento předmět.

Obsah

0.
Úvod
1.
Co je to vlastně komiks?
1.1.
Definice komiksu
1.2.
Pojmy související s komiksem
2.
Historie komiksu
2.1.
Prehistorie komiksu
2.2.
Komiksové začátky
2.3.
Komiks první poloviny 20. století
2.4.
Komiks druhé poloviny 20. století
2.5.
Vývoj českého komiksu
3.
Možnosti využití komiksu ve výuce
3.1.
Využití komiksů
3.2.
Komiksové výukové materiály určené k výuce Výchovy k občanství
4.
Vytvoření vlastního výukového komiksu
4.1.
Scénář komiksu na téma Právo nás občanů
4.2.
Vlastní výukový materiál
4.3.
Evaluace výuky pomocí vlastního výukového materiálu a její zhodnocení
4.4.
Vytvoření dalšího výukového materiálu

Úryvek

"2. Pojmy související s komiksem
Scott McCloud jako první pojem důležitý pro komiks uvádí ikon,
což je "jakékoliv zobrazení, které má zobrazovat místo, věc nebo myšlenku" . Ikonem tedy označuje něco jako symbol. Všechno v komiksu je označeno těmito ikony. Řeč, osoby, zvířata, prostředí. Nejlépe se to McCloudovi vysvětluje na obrazu René Magritta nazvaném Zrada obrazu, na kterém je namalovaná dýmka,
ale je pod ní francouzsky napsáno Çeci n'est pas un pipe/Toto není dýmka. McCloud to vysvětluje tím, že to opravdu není dýmka - je to obraz dýmky. Ikony rozděluje
na obrazové a neobrazové. Neobrazové ikony mají vždy, i když je změněno jejich ztvárnění, pevný význam, jsou jimi například písmena nebo číslice. Obrazové ikony jsou oproti tomu významově proměnné podle jejich odstupu od reality. Slova
jako taková pak McCloud pokládá za zcela abstraktní ikony, což znamená,
že si pod nimi každý představí něco jiného. Obrazové ikony jsou pro celkový příběh důležité, vzhledem k jejich univerzálnímu použití. Proto mohou být komiksy beze slov, jejich příběh lze vysledovat pouze podle ikon zobrazujících příběh. Tyto ikony jsou tedy univerzální – to znamená pro každého pochopitelné. Proto je ikonické zobrazení vhodné pro komiks, který potřebuje něco vysvětlit, tedy i pro komiks výukový (jejich univerzálnost lze vypozorovat na jejich čím dál častějším použití v komerční sféře – například u návodů).
Dalším aspektem je styl kresby a její vliv na vnímání příběhu. Vlastně je lepší použít – vlivu změny realistické kresby k abstraktní kresbě. Abstraktní kresba je pro komiks typická, využívá se tzv. karikování. Jelikož na karikaturu reaguje člověk stejně, ne-li víc než na realistický obraz. „Karikatura není jen metoda kreslení, je to způsob náhledu na svět! Schopnost zaostřovat naši myšlenku je podle mě pro zvláštní působivost karikatury zásadní. Jak v komiksu, tak v kreslení všeobecně.“ Pro karikaturu je také, podle McClouda, typické, že ji vnímáme většinou jako svou vlastní osobu, realistickou kresbu nebo fotografii vidíme jako tvář někoho jiného. Toto ztotožnění se s karikaturou lze označit jako tzv. nevizuální sebeuvědomění. To se projeví nejen při promítnutí naší osoby do postavy v komiksu, ale například také při řízení auta (kdy se ztotožníme s celým strojem, stáváme se autem), nebo také naše neustávající povědomí o naší tváři či celém tělu. Toto lze také označit jako „vědomí obecného rozmístění rysů.“ Důležitým rysem u karikatury je také snížení významu vnějškového vzhledu a posílení myšlenky nebo formy. Z toho vyplývá, že pomocí realismu může výtvarník zobrazovat svět vnějška a díky karikatuře zas svět uvnitř. Toto je důležité pro výukový komiks, který by měl využít toto nevizuální sebeuvědomění a tím čtenářovo lepší vnímání děje a vysvětlované problematiky.
Z výše uvedených pravidel o karikatuře vyplývají možnosti, jak s ní pracovat v komiksu. Pokud je karikatura použita v celém díle, je vytvořený svět živější, veškeré detaily mají svou vlastní totožnost. Pokud je požadováno zachycení komplexnosti světa, je vhodnější použít realismus. „Při kreslení tváře postavy téměř všichni komiksoví výtvarníci používají karikující prvky aspoň do malé míry…dokonce i ti realističtější autoři dobrodružných příběhů… …mají
do fotorealismu docela daleko! Vypravěči ze všech uměleckých médií dobře vědí,
že spolehlivým indikátorem toho, do jaké míry si získají zájem publika… …je to, nakolik se příjemce dokáže identifikovat s postavami.“ Tedy postavy jsou většinou karikované, ale pozadí být nemusí. Pro tvůrce není nutné, aby se čtenáři ztotožňovali s pozadím.
Nesoulad mezi realismem pozadí a karikovanými postavami je nejvíce typický pro belgickou školu tzv. čisté linky (např. Tintin od Hergého). V Evropě
je tento princip užit nejen v Belgii, ale i ve Francii u Asterixe (Uderzo) a používá
ho také autor Jacques Tardi (např. C'était la guerre des tranchées). V Americe
je tento styl užíván méně než v Evropě, příkladem amerických tvůrců je Jaime Hernandez (Love and Rockets). „Naopak v Japonsku se tento maskovací efekt stal
po nějakou dobu v podstatě celonárodním stylem!“ V Japonsku došel tento efekt ještě rozvinutí, zpředmětňující schopnost realismu v komiksu využívají autoři k zdůraznění jinakosti jiných postav, anebo pokud chce autor, aby čtenář onu věc, která je zprvu karikovaná, čtenáři zpředmětnil a určí ji, díky realistické kresbě,
jako hmotnou a komplexní.
Realistická kresba se ikonicky neabstrahuje pouze na karikaturu, ale také
na slova, ta se dají označit za nejvíce abstraktní obraz světa. Od reality se dá tedy posunout ikonickou abstrakcí ke slovům, která jsou stále obsažná, anebo neikonickou abstrakcí, která se nedrží podobnosti ani významu a kterou McCloud nazývá obrazovou rovinou. Díky tomuto rozdělení McCloud předkládá oblast, která
je vymezena „třemi vrcholy – „realitou“, jazykem a obrazovou rovinou. Oblast znázorňuje celkový obrazový slovník komiksu (ale i každého vizuálního umění). Většina komiksů se nachází poblíž dna oblasti, tedy na území ikonické abstrakce, kde každá čárka má nějaký význam. Poblíž, ale ne až dole! Vždyť
i ta nejpřímočařejší karikatura má jednou dvě linky, které jsou „bez významu“! Pokud do schématu včleníme jazyk a další ikony, můžeme začít s vytvářením komplexní mapy… … světa známého jako KOMIKS!“ (viz obrázek níže)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je v rozsahu cca 36 stran. Chybí přiložení vlastního výukového materiálu ve formě komiksu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse