Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Komparace ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky

Komparace ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce provádí komparaci ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky. Zjišťuje, jak si vedly po vstupu do Evropské unie. Hodnotí aktuální stav, ve kterém se ekonomiky nacházejí. Nastiňuje budoucí ekonomický vývoj těchto zkoumaných států jako rovnoprávných členů EU. Věnuje se komparaci ekonomické výkonnosti vybraných zemí - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to v letech 2004 až 2007. V čistě ekonomickém pojetí ekonomické výkonnosti používá ukazatele, jako je hrubý národní produkt, hrubý národní důchod, i reálný hrubý domácí důchod.

Obsah

Úvod
1
Východiska komparační analýzy
1.1
Komparativní ekonomie
1.1.1
Vývoj komparativní ekonomie
1.2
Ekonomický systém
1.3
Vymezení ekonomické výkonnosti
1.4
Metody komparace ekonomických systémů
1.4.1
Metody komparace ekonomických systémů na příkladu HDP
1.5
Kritéria pro komparaci ekonomické výkonnosti
1.5.1
Ukazatel hrubý domácí produkt (HDP)
1.5.2
Ukazatel hrubý národní důchod (HND)
1.5.3
Reálný hrubý domácí důchod (RHDD)
2
Vymezení srovnávaných zemí Visegrádské čtyřky
2.1
Vývoj zemí střední a východní Evropy
2.2
Země Visegrádské čtyřky
3
Komparace ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky v letech 2004 – 2007
3.1
Komparace ekonomické výkonnosti pomocí ukazatelů HDP, HND a RHDD
3.1.1
Ukazatel HDP
3.1.2
Ukazatelé RHDD a HND
4
Analýza a očekávaný vývoj ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky
4.1
Shrnutí vývoje zemí Visegrádské čtyřky
4.2
Predikce vývoje zemí Visegrádské čtyřky
4.2.1
Svět
4.2.2
Česko
4.2.3
Maďarsko
4.2.4
Polsko
4.2.5
Slovensko
Závěr

Úryvek

"1 Východiska komparační analýzy
1.1 Komparativní ekonomie

Komparativní ekonomie je relativně mladou a samostatnou analytickou vědní disciplínou, která byla odvozena od světové ekonomiky. Teorie komparace je založena
na základě analýzy a komparace jednotlivých ekonomických systémů a procesů uvnitř těchto systémů (mechanizmu jejich fungování) s cílem interpretovat naleznuté rozdíly,
ale rovněž společné hodnoty.

Výzkum v práci komparativní ekonomie je strukturován v několika rovinách a to jako:
• komparace struktury ekonomických systémů,
• komparace mechanismů fungování ekonomických systémů,
• komparace dosažených výsledků fungování ekonomických systémů.

Kromě pojmů komparativní ekonomie (comparative economics) či komparatistika se ve světě většinou setkáme s pojmem komparace ekonomických systémů (comparative economics systems), který je odvozen z náplně komparativní ekonomie.
Tak jako ekonomové provádějí komparaci jednotlivých zemí s ohledem na jejich odlišnost danou historií, politikou, kulturou, hospodářskými cíli a dalšími specifickými znaky, tak i lidé neustále srovnávají svou životní úroveň a úroveň blahobytu s ostatními lidmi, městy i státy. A komparují tak svůj životní standard s ostatními.

1.1.1 Vývoj komparativní ekonomie

Už v roce 1776 se ekonom Adam Smith ve svém díle „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ zabýval principem absolutních výhod v mezinárodním obchodě. David Ricardo na něj navazuje a nahrazuje tento princip teorií komparativních výhod. Tyto teze představovaly inspiraci pro zrod komparativní ekonomie avšak nelze je označit za skutečný počátek. Za ten lze považovat první polovinu dvacátého století po první světové válce. Na univerzitách v USA se pořádají kurzy a semináře právě o praktickém využití komparace. Jedním s přednášejících byl i John Commons působící na univerzitě ve Wisconsinu.
Avšak byl to sám světový vývoj hospodářství, který dal vzniknout odlišným ekonomickým systémům a právě zde vznikla možnost praktického uplatnění nově vznikající vědní disciplíny. Třicátá léta dvacátého století toho byla příkladem, kdy se začaly projevovat cyklické výkyvy světového hospodářství a především přišla světová hospodářská krize se začátkem v roce 1929. Po druhé světové válce se rozdíly mezi ekonomickými systémy ještě dále prohloubily vznikem dvou protipólů kapitalistického a socialistického světa se svými ekonomickými systémy.
Rozpadem koloniální soustavy a vznikem východního a západního bloku se vytvořily vhodné podmínky pro uplatnění komparativní ekonomiky. Sedmdesátá léta byla příznačná pro přechod na využití metodologie s důrazem na analýzu a její kvalitu pro zajištění reálné komparovatelnosti dat. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století došlo opět k novému uspořádání světa. Dosud bylo hlavním tématem pro komparaci srovnávání tržních a centrálně plánovaných ekonomik, ale rozpad východního bloku a integrační proces v Evropě, Americe, nebo nárůst nově industrializovaných zemí v Asii dává nové podněty, na které bude muset komparativní ekonomika reagovat.

Shrneme- li vývoj na sklonku dvacátého století do několika nových impulzů
pro komparativní ekonomiky jsou to především tyto:

• Postupná transformace světového hospodářství do podoby jednotného tržního hospodářství,
• zvyšující se diferenciace uvnitř tohoto systému, což vede k narůstání rozdílností jednotlivých zemí („chudé a bohaté země“) v závislosti na jejich sociální a ekonomické úrovni,
• rostoucí význam mezinárodních institucí, jejichž cílem je zabezpečování lepší mezinárodní spolupráce, což napomáhá postupné „globalizaci“, kdy lze efektivně řešit ekonomické a sociální problémy dnešního světa."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 32 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15581
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse