Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komparace nizozemského a rakouského parlamentu

Komparace nizozemského a rakouského parlamentu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá komparací parlamentů Rakouské republiky a Nizozemského království. V úvodu se autor věnuje obecné charakteristice a volebním systémům v obou zemích. V další části popisuje strukturu parlamentů a jejich funkce a pravomoci. Závěr je pak shrnutím a vyzdvižením největších rozdílů a podobností mezi parlamenty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecná charakteristika
2.1
Vztahy horní a dolní komory
2.2
Počet členů
3.
Volební systém
4.
Struktura parlamentů
5.
Funkce a pravomoci parlamentů
5.1
Legislativní funkce
5.2
Ostatní funkce
5.2.1
Monitorování a kontrolování činnost vlády
6.
Závěr
6.1
Rozdíly
6.2
Shody

Úryvek

„Obecná charakteristika a volební systém
Parlamenty obou zemí jsou dvoukomorové . Dolní komora se v Rakousku nazývá Národní rada (Nationalrat), horní komora Spolková rada (Bundesrat). V Nizozemí může být označení komor poněkud matoucí, neboť termín první komora se používá pro Senát (Eerste Kamer), Poslanecká sněmovna (Tweede Kamer) je tedy označena jako komora druhá. (Filip 1996: 112-113, Kysela 2004: 267).
Rakouská dolní komora je výrazem demokraticko-republikového principu. Tvoří ji 183 poslanců, volených na čtyři roky v tajných, rovných a přímých volbách užitím proporčního volebního systému. Členové Národní rady mají tzv. svobodný mandát a při výkonu svých povinností nejsou tedy vázáni na příkazy politické strany. Schůze Národní rady bývají ve většině případů veřejné (Riener-Hofer 1996: 69-70).
Spolkovou radu, která zastupuje zájmy jednotlivých zemí, tvoří zástupci všech devíti spolkových zemí a jejich počet je úměrný počtu obyvatel jednotlivé země . Členové Spolkové rady jsou voleni nepřímo zemskými sněmy a jejich volební období je závislé na volebním období jednotlivých zemských sněmů. Poslanci mají podobně jako v případě Národní rady volný mandát (Riener-Hofer 1996: 71, Říchová 2004: 141).
Nizozemská dolní komora je složena ze 150 poslanců, volených v tajných a přímých volbách na čtyřleté funkční období dle zásad proporčního zastoupení. Horní komora má 75 členů, volených stejně jako v případě dolní komory na čtyři roky na základě proporčního systému. Volba však probíhá nepřímo členy provinčních sborů. Poslanci obou parlamentních komor mají volný poslanecký mandát (Říchová 2004: 99, Netherlands Constitution: online text).
Zatímco v Rakousku mohou členové spolkové vlády být zároveň členy Národní rady, v Nizozemsku je uplatňován princip neslučitelnosti výkonu funkce v kabinetu a poslaneckého mandátu (Riener-Hofer 1996: 70, Říchová 2004: 99).

3 Struktura parlamentů
V čele rakouské Národní rady stojí první, druhý a třetí předseda, kteří jsou voleni ze členů Národní rady a zastupují tři nejsilnější strany. Úkolem předsedy je připravovat rozpočet Národní rady, svolávat schůze, zastupovat spolkového prezidenta v době jeho nepřítomnosti a předsedat Spolkovému shromáždění . V tomto předsednictví se střídá s předsedou Spolkové rady. Členové jednotlivých politických stran mohou vytvářet různé stranické kluby, přičemž každý klub musí tvořit minimálně pět poslanců. Nepostradatelnou součástí Národní rady jsou výbory, do nichž je soustředěna rozhodující činnost při schvalování zákonů (Austria Constitution:online text, Říchová 2004: 140-141).
Horní komoru tvoří předseda a dva místopředsedové, které si členové komory volí ze svého středu, přičemž předsedové komory se každého půl roku mění tak, aby se vystřídali zástupci všech spolkových zemí. Součástí spolkové rady jsou také resortní a absentující vyšetřovací výbory (Austria Constitution: online text, Kysela 2004: 308-309).“

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17732
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse