Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kompetence v pomáhajících profesích

Kompetence v pomáhajících profesích


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Prace zabývající se kompetencemi v pomáhajících profesích. Text nejdříve uvádí definici sociální práce a kompetence. Poté teoreticky popisuje nejen pomáhající profesi, kompetentního profesionála v pomáhající profesi, ale také intervenci a sociálního pracovníka. Druhá část práce aplikuje kompetence nezbytné pro práci inspektora strážní služby. Závěr informuje o kompetencích v odborné praxi na postu stážisty.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretické zpracování základních pojmů
1.1.
Sociální práce
1.2.
Kompetence
1.2.1.
Rozvíjet účinnou komunikaci
1.2.2.
Orientovat se a plánovat postup
1.2.3.
Podporovat a pomáhat k soběstačnosti
1.2.4.
Zasahovat a poskytovat služby
1.2.5.
Přispívat k práci organizace
1.2.6.
Odborně růst
1.3.
Pomáhající profese
1.4.
Kompetentní profesionál v pomáhající profesi
1.5.
Intervence
1.6.
Sociální pracovník
2.
Aplikace kompetencí, které jsou nezbytné pro moji profesi
3.
Kompetence v odborné praxi na postu stážisty
4.
Závěr

Úryvek

"V současné době jsem zaměstnancem Vězeňské služby České republiky. Pracuji ve věznici Kynšperk nad Ohří ve funkci inspektora strážní služby. Mou pracovní náplní je podílení se na zajištění chodu oddělení vězeňské a justiční stráže po stránce výkonu služby. Spolupracuji s oddělením výkonu trestu. Práce s odsouzenými osobami ve výkonu trestu odnětí svobody je velmi specifická. Rovněž specifické je prostředí věznic, ve kterých odsouzené osoby vykonávají svůj trest.
Vězení je sociálním prostředím, které se značně odlišuje od prostředí běžného života. Vězeň se může jen minimálně samostatně rozhodovat, stává se pasivním objektem působení vězeňského systému. Ztrácí na určitou dobu většinu svých rolí, které měl na svobodě (pokud je vůbec kdy měl). Jeho vnucenou, aktuálně dominantní rolí je role trestaného, vyloučeného ze společnosti. Trest odnětí svobody mění prožívání, uvažování i chování vězně. Vězeňské prostředí má své vlastní normy a pravidla chování více či méně odlišné od obecně platných norem. Ve vězení jsou užitečné jiné vzorce chování. Způsoby chování získané na svobodě vyhasínají - nejsou zde potřebné, někdy jsou dokonce nežádoucí a spoluvězni sankcionované. Adaptace na prostředí vězení zásadním způsobem mění hodnoty, normy i vzorce chování, a stává se překážkou návratu trestaného člověka do společnosti.
Mezi kompetence, jež jsou pro výkon mé profese nezbytné, řadím na první místo právě komunikaci. Důvody této nezbytnosti jsou prosté. Vzhledem k různým rovinám vedení komunikace je zvládnutí její jak verbální, tak i neverbální složky základem úspěšného řízení, předávání a přijímání informací a v neposlední řadě předcházení konfliktů.
Ke spojujícím tématům sociální práce patří také dovednost komunikace jako základ každé praktické práce s klientem. Principy účinné komunikace jsou obecně přijaté a aplikované v různých zemích a různých kontextech již po několik desetiletí, aniž by docházelo k jejich změnám. Jsou pouze aplikovány v nových kontextech (např. interkulturní komunikace, komunikace za pomoci různých technologii apod.). Je překvapující, jak se na základních zásadách účinné komunikace shodují zastánci různých škol a směrů. Stejné základní-metodické pivky (např. neverbální navazování kontaktu, vylaďování, využívání otevřených otázek, parafrázování) se uplatňují v rogeriánské komunikaci, jako v komunikaci systemické nebo při nácviku mediace a vyjednávání. K profesionální roli patří zvládnutí těchto metodických prvků, ať jsou posléze aplikovány při práci s postiženou rodinou, odsouzeným nebo návštěvníkem komunitního centra.
Částečně je naplněna potřeba zvládnutí orientace a plánování postupu, avšak v kontextu činností vyplývajících ze služebních povinností. Zejména orientovat se v potřebách a možnostech klientů, orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a možnostech působících v dané situaci, zvažovat spolu s klienty a jejich okolím různé možnosti působení a změny, rozeznávat rizikové faktory a stanovit meze, vést klienta k porozumění důsledků různých rozhodnutí.
Aplikace podpory a pomoci k soběstačnosti je u osob ve výkonu trestu odnětí svobody realizovatelná jen v omezené míře zejména umět poskytnout emoční podporu, pomáhat lidem rozeznávat a vyjadřovat jejich přednosti, schopnosti a silné stránky, umět objasnit lidem jejich práva a způsoby jejich uplatnění, přejímání odpovědnosti a uplatnění práv, zvažovat právo lidí přebírat na sebe riziko poškození, pomáhat lidem vyvíjet větší kontrolu nad chováním, které ohrožuje je nebo okolí, chápat a respektovat odlišnosti menšin a přispívat k odstraňování diskriminace a útlaku.
Aplikace přispívání k práci organizace, jsou používány kompetence porozumět struktuře organizace, jejím cílům, reflektovat pravidla a režim, jednat v souladu s právy klientů, pravidly organizace a etikou sociální práce a přispívat k dobré pověsti pracoviště na základě solidních výsledků, účinně komunikovat a spolupracovat s kolegy a jinými pracovníky, umět charakterizovat tým, identifikovat vlastní místo v něm a reflektovat vlastní přínos pro práci v týmu."

Poznámka

Tato práce je čistě kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů řádně citovaných a uvedených v použité literatuře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18297
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse