Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace a komunikační styly

Komunikace a komunikační styly

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje význam komunikace, a vysvětluje možné typy komunikačních stylů. Hledá jednotlivé rozdíly mezi nimi, uvádí, kdy a kde je vhodné jednotlivé druhy použít.

Obsah

Úvod
1.
Základní pojetí komunikace
2.
Rozlišení podle formy
3.
Rozlišení podle účelu a průběhu
3.1
Konvenční komunikační styl
3.2
Konverzační komunikační styl
3.3
Operativní komunikační styl
3.4
Vyjednávání – komunikační styl
3.5
Osobní až intimní komunikační styl
Závěr

Úryvek

"1 Základní pojetí komunikace

Přestože existují jistě i desítky definic tohoto pojmu, obecně se dá shrnout, že sociálně-psychologický pojem komunikace (z lat.communicare) znamená dorozumívání se či sdělování jistých informací, jejich zpracování a přijímání, což je tzv.jednostranné sdělování, a dále pak vzájemná výměna informací. Komunikace je tedy částí sociální interakce – vzájemného působení mezi lidmi. Potřeba sdělit informaci vzniká většinou jako následek reakce na nějaký zrakový, sluchový, dotykový či čichový podnět.


2 Rozlišení podle formy

Komunikovat lze různými způsoby a některé způsoby komunikace jsou doslova specifické pro jisté komunikátory (osoby sdělující) a komunikanty (osoby přijímající sdělení). To znamená, že určitý systém komunikace je typický pro určitou kulturu, národ, jiný zase pro určitou skupinu, či člověka. Způsob komunikace je také odlišný u osob inteligenčně vyspělých a osob méně vyspělých, u různých věkových kategorií. Závisí na mnoha faktorech, mezi které jistě patří řada vnějších i vnitřních činitelů – prostředí, přítomnost dalších osob, vlastní citové rozpoložení, zkušenosti, vrozené komunikační schopnosti, zdraví, časová omezenost, temperament, charakter, a mnoho dalších.

Obecně lze však říci, že komunikace je systém vzájemně zcela či částečně propojených znaků, podle kterých lze komunikaci rozlišit na několik forem.

• verbální (mluvená i psaná řeč) Jedná se o úmyslné sdělování konkrétních informací.
• metaverbální (paralingvistické znaky – hlasová intonace, zbarvení hlasu, intenzita projevu, rychlost, plynulost, kvalita, frázování, obsahová délka projevu, akcent, atd)
• nonverbální : mimika – sdělování výrazem obličeje,
gestika – sdělování pohybem některé části těla,
proxemika – sdělování přiblížením nebo vzdálením osob
haptika – sdělování dotekem
kinezika – sdělování celkovou pohybovou aktivitou
posturologie – sdělování fyzickým postojem
vokalizace – sdělování smíchem a pláčem
sdělování pohledem, úpravou zevnějšku, atd.
• komunikace prostřednictvím symboliky, obrazů, ad.
• komunikace činem

Dle jiného kritéria lze ještě komunikaci rozlišit na:
• intrapersonální komunikaci (získávání informací z internetu, archívu)
• interpersonální komunikaci (komunikace mězi dvěmi a více lidmi)
• masovou komunikaci (rozhlas, TV, noviny, časopisy)

Jen velmi zřídka se uvedené formy komunikace používají jednotlivě. Jsou totiž spolu úzce propojeny. Klasickým způsobem komunikace je mluvená řeč (rozhovor, projev, diskuse) doprovázená celou řadou nonverbálních forem, jelikož tyto formy vyjadřují širokou škálu vnitřních stavů (situačních, emočních, atd.) a jsou expandovány většinou neúmyslně. Důraz zde kladu na slovo „většinou“, jelikož nonverbální komunikaci lze také částečně potlačit, či úmyslně podpořit, a to různými technikami, školeními, tréninky. Podobné tréninky využívají především lidé z řad politiků (např.k podpoře své oblíbenosti - nonverbální formou komunikace ukazují voličům svou „lidskost“) a nebo manažeři (např. k získání většího vlivu na své podřízené). Klasickým příkladem je v tomto případě třeba naučený způsob podávání ruky, síla stisku ruky, výraz ve tváři či celkový postoj. Těmto nonverbálním sdělením říkáme intencionální, tedy sdělení, které komunikantům projevit chceme."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse