Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace bez bariér - prezentace

Komunikace bez bariér - prezentace


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Prezentace na téma "Komunikace bez bariér" dává přehled o základních pojmech, které se s tématem komunikace pojí, jako je komunikant, komunikátor, komunikační kanál atd. Následně jsou v prezentaci blíže rozpracovány druhy komunikačních bariér a druhy manipulačních technik. Závěr práce je věnovaný předpokladům efektivní komunikace.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Komunikační bariéry
2.1.
Interní
2.2.
Externí
3.
Manipulace
4.
Efektivní komunikace a její předpoklady

Úryvek

"Komunikace bez bariér je cesta jak uspět

Orientační balíček pojmů tvoří základ
Komunikace – pochází z latiny, znamená spojovat, předávat informace, pocity, postoje.
Komunikační prostředky – jazyk, pošta, telegraf, telefon, počítač.
Komunikant – ten kdo vysílá nějakou informaci.
Komunikátor – ten kdo vyslanou zprávu přijímá.
Komuniké – je vyslaná zpráva.
Komunikační kanál – cesta kterou je zpráva poslána.

Komunikační bariéry na sebe mohou brát různou podobu

Interní (osobnostní problém v komunikaci)

Externí (rušivý element z vnějšího prostředí)

Komunikační bariéry interní:
Obava z neúspěchu tj. chvění hlasu
Emoční stav tj. zlost, radost, snížená sebekontrola
Sémantické bariéry tj. slang hovorový, nespisovný jazyk
Postoje tj. xenofobie, nesympatie
Skákání do řeči, nesoustředěnost posluchače
Zhoršený sluch, zrak"

Poznámka

Součástí práce je množství ilustrací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51de5ef585881.zip (1602 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace_bez_barier.ppt (1923 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse