Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Komunikace - maturitní otázka

Komunikace - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o učební materiál vhodný k maturitě, který se věnuje pravidlům mezilidské komunikace. Představuje i desatero pro udělování příkazů a instrukcí, dále pak zásady úspěšného jednání s lidmi nebo co stojí v cestě dobrého dialogu.

Obsah

1.
Základní prostředek dorozumívání
2.
Význam neverbální komunikace
3.
V mezilidském vztahu platí
4.
Komunikace v managementu
5.
Desatero pro udělování příkazů a instrukcí
6.
Zásady úspěšného jednání s lidmi
7.
Co stojí v cestě dobrému dialogu

Úryvek

"Základní prostředek dorozumívání
- Verbální (slovní - řeč)
- Neverbální (gesta, mimika)

- Metakomunikace → způsob sdělení (citový přízvuk, intonace, výraz… př.: „Rošťáku!“)
- Symbolická řeč → pomocí symbolů, různé formy řeči (poslané květiny, hozená rukavice…)
Význam neverbální komunikace
Podléhá daleko méně zkreslení (lze v ní podstatně méně klamat, je vývojově starší), protože nebývá pod volní kontrolou. Porozumíme-li neverbální komunikaci, porozumíme nepochybně lépe pocitům a tendencím druhých lidí
V mezilidském vztahu platí
1) není možné nekomunikovat
2) není možné nemetakomunikovat
3) není možné netvářit se"

Poznámka

Velmi, velmi stručné. Psané formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x463c24d266cf2.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse