Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Komunikace neslyšících. Sociolingvistika - výpisky z knihy

Komunikace neslyšících. Sociolingvistika - výpisky z knihy

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z knihy Komunikace neslyšících. Text na pozadí jednotlivých kapitol seznamuje se základy sociolingvistiky. Heslovitě popisuje jazykovou komunikaci v americkém společenství neslyšících, i kulturní konflikty ve škole pro neslyšící. Obecně charakterizuje kulturu, zvyky a tradice neslyšících.

Obsah

1.
Sociolingvistika
2.
Jazyková komunikace v americkém společenství neslyšících
3.
Jazykové plánování ve vzdělávání neslyšících
4.
Kulturní konflikt ve škole pro neslyšící děti
5.
Odlišné centrum
6.
Společenství neslyšících: kultura, zvyky, tradice
7.
Bibliografie

Úryvek

"Sociolingvistika
- sociolingvistika se zabývá vztahem jazyka a společnosti, zkoumá kvantitativní odlišnosti relativně velkého počtu uživatelů jazyka s rozdílnými faktory společenského prostředí
- od jiných lingvistických disciplín (jako např. psycholingvistika) se liší tím, že neprovádí výzkum v experimentálních jazykových podmínkách: soustřeďuje se na výzkum v terénu
- zabývají se jí antropologové, sociologové a lingvisté
- sociolingvistika má tři hlavní podobory:
o etnografie komunikace
o sociologie jazyka
o lingvistická sociolingvistika
Multulingvismus
- jev, kde je v jednom státě/ společenství mluveno více než jedním jazykem
- může být uznáván oficiálně (14 úředních jazyků v Indii) nebo polooficiálně (Paraguay)
- značná míra multilingvismu existuje i na úrovni společenství
Diglosie
- diglosie je specifická forma střídání kódů, běžná v mnoha bilingvních společenstvích
- zprvu tento pojem vznikl pro 2 variety téhož jazyka, např. klasickou a kolokviální arabštinu v Egyptě – později se však začal užívat i pro situace např. na Haiti (francouzština, haitská kreolština)
- ve všech diglosních situacích je mezi dvěma jazykovými varietami asymetrický vztah: formální a konverzační varieta
Pidžinizace a kreolizace
- pro kolísání mezi ASL a angličtinou u neslyšících existují dvě vysvětlení: pidžinizace a „mluvení s cizincem“
Jazykové plánování a standardizace
- neúspěšné v Indii, úspěšné např. v Izraeli
- přechodový bilingvismus: ustálení k monolingvismu
Jazykové odchylky
- jazykové odchylky zkoumá sociolingvistika, z čistě lingvistického úhlu pohledu je nelze zkoumat
- typy jazykových odchylek:
o fonologické
o gramatické
o lexikální
- studium odchylek:
o umožňuje lepší pochopení jazyka
o je důležité pro učitele (učí děti z různého jazykového zázemí)
Etnografie komunikace
- vnímá jazyk jako jednu z částí komunikační události – dalšími částmi jsou např.: kanál, forma sdělení, účastníci, téma, prostředí, …
- rozlišuje mezi kódem a kanálem
Kontinuum znakového jazyka
- mezi různými varietami ZJ existuje kontinuu (výplň) – AMESLISH, SINGLISH
- uživatelé mezi varietami přechází – dle svých schopností a znalostí (individuální)
Dialekty znakového jazyka
- fonologická pravidla: face-hand, two-to-one, elbow-to-hand
- gramatická pravidla: začlenění záporu do sloves, replikace děje
- regionální odchylky: historické x synchronní (narozeniny, boty, koza)
- etnické odchylky: černošské znakování
- sociální odchylky: vzdělanější v mluveném jazyce většiny využívají výpůjček z AJ, neslyšící od narození používající ASL – využívají všech jeho specifických prostředků
- odchylky podle pohlaví: ženy znakují více na lokti než muži, užívají jiných pozdravů a směrovost
- odchylky podle věku: lze především vidět na two-to-one"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18711
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse