Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace v nestátní neziskové organizaci

Komunikace v nestátní neziskové organizaci

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje možnosti a limity komunikace v rámci nestátní neziskové organizace. Zmíněna jsou i pravidla komunikace vně i uvnitř organizace.

Obsah

1.
Komunikace
1.1
Vysvětlení pojmu
1.2
Laswellův model komunikace
2.
Druhy a formy komunikace
2.1
Neverbální komunikace
2.2
Verbální komunikace
3.
Problémy v komunikaci
3.1
Komunikační šumy
3.2
Vnější a vnitřní rušivé faktory
3.3
Překážky v naslouchání
3.4
Konflikty
4.
Zásady efektivní komunikace
4.1
Základní dovednost komunikovat
4.2
Umění argumentace
4.3
Umění aktivně naslouchat
4.4
Zpětná vazba
4.5
Pozitivní orientace
4.6
Asertivita
5.
Vnitřní komunikace
6.
Vnější komunikace (Public Relations v neziskové organizaci)
7.
Použitá literatura

Úryvek

"VNITŘNÍ KOMUNIKACE
Vnitřní komunikace je promyšlené propojení firmy pomocí různých formálních i neformálních prostředků. Souvisí s chováním zaměstnanců v organizace, organizační kulturou, strategií organizace, podnikovými procesy a stylem vedení a řízení organizace. Je současně nástrojem pro jejich ovlivňování a změnu. Základní podmínkou úspěšného fungování vnitřní komunikace je fungující zpětná vazba a zodpovědnost manažerů a koordinátorů za komunikaci v organizaci.
Vnitřní komunikace má pět hlavních cílů:
1. Informační propojení nestátních neziskových organizace a jednotlivých pracovníků, základní oběh informací potřebných pro výkon práce každého pracovníka. Včasné informování o zásadních situacích ovlivňujících neziskovou organizaci.
2. Utváření postojů a ovlivňování pracovního chování spolupracovníků za účelem růstu motivace, angažovanosti, iniciativy a přicházení s inovacemi.
3. Vzájemné poznání, podpora a spolupráce a z toho plynoucí otevřená atmosféra a následná harmonizace potřeb jednotlivců, pracovních skupin a organizace.
4. Formování kultury organizace, popřípadě její změna.
5. Funkční a flexibilní systém zpětných vazeb signalizující zda a jak jdeme tam, kam chceme jít.
Vnitřní komunikace v organizaci má samozřejmě řadu bariér, které ji ztěžují, někdy až znemožňují. Mezi nejčastější bariéry patří například neodpovídající a nefunkční organizační struktura. Řada neziskových organizací sice má organizační strukturu definovanou, ale funguje dále stejně buď na základě neformální komunikace a osobních vztahů nebo na základě rozhodování jediné osoby – zakladatele organizace, který nechce delegovat své pravomoci jiným pracovníkům.
Také koordinátoři bez manažerského vzdělání často chápou fungování organizace příliš zjednodušeně. Zadají pokyn a očekávají, že bude splněn tak, jak chtěli, což není realistické. Pak až pozdě zjistí, že něco nebylo uděláno, chybí jim zpětná vazba a znalost důvodů proč je komunikace neefektivní. Můžeme říci, že nepřijali dostatečnou odpovědnost za komunikaci v organizace nebo si ani důležitost vnitřní komunikace neuvědomují. Častou brzdou jsou potom nedostatečné komunikační a manažerské dovednosti, jako je delegování, realizace hodnotících rozhovorů, zadávání úkolů, konstruktivní zpětná vazba, atd.
Jiným důvodem mohou být nedostatečné, nepřesné či zastaralé informace, které mají pracovníci k dispozici kvůli nefunkčnímu informačnímu systému. V takovém případě zpravidla neexistuje ani promyšlený systém sdělování zpětných vazeb.
Samozřejmě i na straně zaměstnanců existují bariéry úspěšné komunikace. Mezi hlavní patří nedostatečná odpovědnost zaměstnanců, vlastní pohodlnost, přístup nestarej se o druhé či dokonce urvi, co můžeš. V neziskových organizacích, kde jsou vztahy značně neformální, je poměrně častá též záměna práce a zábavy, nevyužívání pracovní doby k plnění pracovních úkolů, nebo neschopnost odlišit podstatné a nepotřebné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11849
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse