Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace v partnerském životě

Komunikace v partnerském životě


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce zaměřená na komunikaci v partnerském vztahu zdůrazňuje význam správné komunikace s partnerem, identifikuje příčiny špatné partnerské komunikace a ukazuje, jak ve vztahu správně komunikovat.

Obsah

1.
Úvod do tématu
2.
Komunikace obecně
3.
Komunikace v partnerském vztahu
4.
Příčiny špatné komunikace
5.
Jak správně komunikovat
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Slovní dorozumívání je mezi námi již od éry člověka neandertálského. Lidé mezi sebou komunikovali ať už z důvodů obživy, námluv či získání autority. V dnešní době to je velice podobné. Však v 21. století, při existenci počítačů, internetů, mobilních telefonů a jiné elektronické techniky sice máme možnost komunikace s celým světem, ale zapomínáme na komunikaci „z očí do očí“ – což patří k nejefektivnějšímu sdělení u neverbálního kontaktu. Naslouchat, vyslechnout prosby a touhy, myšlenky toho druhého a umět si o tom povídat je velice složité. Tématika vzájemných vztahů mezi lidmi je dnes předmětem až mimořádného zájmu.
Způsob promluvy a rozbor celkového komunikačního způsobu záleží u jedince na osobnostních rysech. Ve starověkých Athénách podle Platóna je styl vystupování a mluvy dokonce „povahotvorný“. (Zbyněk Vybíral, 2000)
Rozvodovost je v dnešní době velmi rozšířený pojem a stává se z ní skoro až trend. Hlavním důvodem rozvodů bývá nejčastěji špatná/žádná komunikace, a proto je v partnerském soužití velice důležitá. Řada vztahů se dnes rozpadá i proto, že výměna je jednodušší než oprava.
„Mnohdy si s těmito vztahy nevíme rady, často nejsou takové, jaké bychom si je přáli mít.“ (Jaro Křivohlavý, 1986)
Nedostatek komunikace pociťuji jak v mém okolí, tak i u mě samotné. Často se stává, že si něco představujeme, vytvoříme si svojí realitu a svůj závěr, aniž bychom si o tom raději promluvili s dotyčnou osobou. Z toho pak vznikají dohady, nedorozumění, nepochopení a leckdy i křivá obvinění.

3. Komunikace v partnerském vztahu

Komunikaci řadíme v žebříčku dovedností pro úspěšný vztah na první místo. Proto je komunikace důležitá nejen v rodinném kruhu a mezi kamarády, ale především v partnerském životě. Nefunkční komunikace má za následek hádky a krize ve vztahu. Často to bývá jen nedorozumění, či nedostatečné porozumění u druhého partnera.
Pokud neumíme správně komunikovat, tak vše ostatní v našem vztahu nemůže fungovat. Není to jen o prosté každodenní komunikaci. Je to především o momentech, kdy se řeší důležitá rozhodnutí. Konverzace týkající se plánů do života, co od vztahu a partnera chceme a očekáváme. V tu chvíli, by měl partner naslouchat, (naladit se na stejnou vlnu) a rozvíjel debatu na společné téma.
K partnerství patří především respektování druhého a brát ho takového, jaký je. Nesnažit se o jakoukoliv změnu. Někteří lidé neradi komunikují a své pocity vyjadřují jiným způsobem – činy.

4. Příčiny špatné komunikace

Příčin špatné komunikace v partnerském životě je spousta, nejčastěji to bývá špatným pochopením významu. Příjemce si vysvětluje význam sdělení jinak než odesílatel. Další příčiny jsou neochota skutečně poslouchat, porozumět druhému a dělat kompromis. Z toho poté vznikne neochota dále komunikovat, urážlivé reakce a vnucování svého vlastního názoru. Pocit, že obsah sdělení je namířen vůči nám osobně způsobí jen další snahu o získání převahy v komunikaci a hádky. Hádáme se většinou proto, že chceme prosadit svůj názor, jelikož se nám zdá jako nejlepší řešení. Partnera tak překřikujeme a nevyslechneme. Do vědomí se tlačí jen nejasný pocit, že ten druhý se nechová správně. Tím končí komunikace.
Při předávání nejen důležitých informací mezi partnery záleží na zaujetí postoje, vzdálenost komunikujících a na mimice. Při velkém odstupu, mluvení k sobě zády či komunikace při další / jiné činnosti (vaření, pracování u počítače apod.) dává dotyčný najevo ignoraci a lhostejnost. To vzbudí u odesílatele pocit nedůvěry a nejistoty vůči příjemci. Komunikace pak ztratí určitou vážnost sdělení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x527e461e59a9b.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace_v_partnerskem_zivote.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse