Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikační prostředky sluchově postižených

Komunikační prostředky sluchově postižených

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně věnuje problematice komunikačních prostředků sluchově postižených. V úvodu načrtává jejich rozdělení a poté v samostatných oddílech rozebírá jednotlivé systémy těchto komunikačních technik. Krátce pojednává o podstatě, podmínkách a možnostech uplatnění například mimiky a gestikulace, odezírání či znakového jazyka. Závěr se stručně dotýká schopnosti osvojení si znakového jazyka i jeho významu a upozorňuje, že komunikační prostředky neslyšících mohou být využity i při rozvoji dovedností dětí bez vad sluchu.

Obsah

1.
Úvod: rozdělení komunikačních systémů sluchově postižených
2.
Mluvená hlásková řeč
3.
Mimika a gestikulace
4.
Odezírání
5.
Pomocné artikulační znaky
6.
Daktylní řeč
7.
Znakový jazyk
8.
Závěr

Úryvek

"3. Mimika a gestikulace

Komunikační forma přirozenými gesty a mimikou je přirozenou také u slyšících. U každého sluchově postiženého dítěte se utváří v přirozeném prostředí výchovy a nahrazuje hovorovou řeč při dorozumívání se s bližšími lidmi. Je individuální a nemůže sloužit k dorozumívání s neznámými lidmi či dětmi v dětském kolektivu. Je hodně významově chudá.

4. Odezírání

Odezírání je vlastně vnímání mluvené řeči zrakem a její chápání podle pohybu úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla. Nemůže plně nahradit slyšení řeči. Je to složitý proces, který probíhá u každého jedince rozličně. Ovlivňují to faktory vnitřních podmínek. Fyziologické neporušené funkce zrakové a mentální, využitelnost zbytku sluchu. Technické faktory, které souvisí s dostatečným tréninkem dovedností v odzírání.

Faktory psychické, které souvisí se schopností zaměření pozornosti, rozsahem, intenzitou a trvání pozornosti a postřehem a pohotovostí.
Faktory verbální souvisí s dosaženým stupněm dorozumívání v době ztráty sluchu a v daném okamžiku, dostatečná slovní zásoba.
Neverbální faktory souvisí s rozvinutím schopnosti vnímat a chápat gesta, výraz tváře, postoj
Věkové faktory – souvisí se tím v jakém je stádiu ontogenetického vývoje v době ztráty sluchu a stupni biologické zralosti
Sociální – souvisí se znalostí daného situačního kontextu,sociální zralostí odezírajícího a znalostí výslovnosti mluvící osoby.
Faktory vnějších podmínek souvisí s navázáním dobrého osobního kontaktu. Momentální situace může přispět k úspěchu nebo neúspěchu odezírání. Je nutné předem sdělit téma hovoru. Ke zdroji světla stojíme tak, aby sluchově postižený nebyl oslněn. Při hovoru vypínáme vše, co by rušilo komunikaci. Mezi sebou dodržujeme vzdálenost 1-1,5 m, aby bylo možno doplňovat informace přes sluchovou cestu. Výslovnost by měla být zřetelná, ne přehnaná, řečové tempo má být volnější, ale ne příliš pomalé.
U neslyšících dětí které nemají odezírací schopnosti a mentálně retardovaných sluchově postižených dětí, aplikujeme metodu odezírání se systematickou pomocí. Metodu čistého odezírání, může využít neslyšící za předpokladu, že může vnímat zrakem a dobře chápat mluvené slovo jako slyšící.Těžko odezíratelné slovo můžeme podpořit písmem nebo vydaktylovat.

5. Pomocné artikulační znaky (PAZ)

Pomocné artikulační znaky se vážou k mechanismu tvoření hlásek, splňují funkci daktylních znaků při tvoření a rozvíjení sluchového postižení. Umožňují pocit vibrace, což je pro osvojování a fixaci hlásek pro sluchově postižené nesmírně důležité. Upozorňují na správnou polohu a rezonanci mluvidel, na charakter výdechového proudu. Jsou pomůckou při vyvozování jednotlivých fonémů i pro pochopení a zapamatování si struktury slov. Také mohou pomoci k rozšíření slovní zásoby."

Poznámka

V textu se objevují pravopisné chyby.
Vytvořeno jako zápočtová práce do předmětu Alternativní a augmentativní formy komunikace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse