Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Koncepce vzdělávání, školských alternativ a iniciativ

Koncepce vzdělávání, školských alternativ a iniciativ

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje hlavní rysy vývojových tendencí základních, středních i vysokých škol v 90. letech minulého století - jejich postupnou restrukturalizaci, rozrůzňování a osamostatňování. Věnuje se kritice soudobé školy (kritika školy jako instituce, vztahu učitel-žák atd.), k níž docházelo jak u nás, tak ve světě. V této souvislosti je velice podrobně rozebrán pojem "alternativní škola", který autorka dále člení na tři hlavní skupiny - klasické reformní školy, církevní (konfesní) školy a moderní alternativní školy. Každou skupinu dokládá příklady našich i zahraničních typů škol. Nechybí srovnání kvality a efektivnosti veřejných a státních škol s jejich alternativními protějšky.

Obsah

1.Školství po roce 1989
2.Kritika soudobého školství
3.Alternativní škola
3.1.Klasické reformní školy
3.1.1.Waldorfská škola
3.1.2.Montessoriovská škola
3.1.3.Freinetovská škola
3.1.4.Jenská škola
3.1.5.Daltonská škola
3.2.Církevní (konfesní) školy
3.2.1.Německo
3.2.2.Nizozemí
3.2.3.Belgie
3.2.4.USA
3.2.5.Česká republika
3.3.Moderní alternativní školy
3.3.1.Německo
3.3.2.USA
3.3.3.Slovensko
4.Srovnání standardních a alternativních škol

Úryvek

"Další skupinou alternativních škol jsou školy církevní. Jedná se o nestátní školy. Tyto školy mají dlouhou tradici a vyskytují se téměř po celém světě. V Německu jde převážně o školy katolické a evangelické. Počet německých dětí vzdělávajících se v církevních školách je jen malým zlomkem v celkové populaci školského systému.
Nizozemsko je asi státem s největším podílem církevních škol v Evropě. Na úrovni základních a středních škol církevní školy převládají nad státními. Jedná se o katolické a evangelické školy.
V Belgii tvoří církevní školy většinu všech škol. Tyto církevní školy dosahují totiž kvalitnějších vzdělávacích škol než jiné školy.
V USA jsou nejčastěji církevní školy katolické, protestantské a židovské. Tyto školy mají specifickou populaci žáků tj. vysoký počet dětí z rodin etnických minorit. Tyto školy jsou často multikulturní. Z hlediska kvality vyučování dosahují katolické školy v USA lepších výsledků než školy veřejné.
V České republice byly církevní školy nově zřizovány po listopadu 1989. Žáci církevních škol tvoří asi 0,8 % celkového počtu žáků a studentů. Jedná se převážně školy katolické a evangelické. Alternativní specifičnost těchto škol spočívá například v zařazování vyučovacích předmětů, které běžně vyučovány nejsou, např. náboženství, latina. Většinou je věnováno více času cizím jazykům, které bývají nezřídka zařazovány již od prvního ročníku. Ideologickými principy výchovné činnosti těchto škol jsou principy křesťanství, křesťanská etika a kulturní tradice. Některé církevní školy představují alternativu v tom, že připravují absolventy pro takové profese, které nejsou pokryty standardními školami (např. charitativní, zdravotní, náboženské činnosti, sbormistři chrámové hudby, konzervátor církevních památek, aj.) O fungování a výsledcích církevních škol nejsou u nás zatím k dispozici specificky zaměřené výzkumné analýzy."

Poznámka

Jedná se o seminární práci z předmětu Nové školské systémy (učitelství odborných předmětů, VŠCHT).
Práce je přehledná s množstvím příkladů. Velmi dobře zpracováno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10058
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse