Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Konec 1. světové války na Karlovarsku

Konec 1. světové války na Karlovarsku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je popsán průběh konce 1. světové války na Karlovarsku. Jsou zde vylíčeny hlavní události regionálního měřítka v souvislosti v celonárodním kontextem. Jedná se pouze o heslovité vylíčení hlavních událostí bez širších souvislostí.

Obsah

1.
Karlovarsko do světové války
2.
Německé nacionální tendence na Karlovarsku 1860 - 1918
3.
Problémy oblasti od konce 1. světové války do konečného vyřešení

Úryvek

" Těsně před první světovou válkou bylo město na vrcholu svého rozvoje a lázně dosahovaly velkého úspěchu. (V roce 1911 léčeno asi 70935 osob.) 1. světová válka zastavila vzestup ve vývoji města, přerušila příliv lázeňských hostů i v privilegovaném městě se zhoršilo zásobování, pro obyvatelé byly zavedeny příděly potravin, mýdla a kuřiva. Vznikaly nepokoje.
V červenci 1918 byla u Vřídla „ Hladová demonstrace žen“. (Na bojištích v Evropě padlo 515 karlovarských mužů.)
K zániku Rakouska-Uherska po 1. světové válce přispěla i důrazně prosazovaná práva menších slovanských národů na sebeurčení. Jako jeden z několika nových států vzniklo i Československo.
Ještě před vyhlášením Československé republiky se snažili Němci na Karlovarsku - tak jako všichni Němci v pohraničních oblastech – vytvořit autonomní provincii Deutschböhmen ,s hlavním městem Libercem, která by se orientovala buď na Rakousko nebo na Německo. I oni tak prosazovali svoje právo na sebeurčení.
Představitelé nového státu - Československé republiky – však trvali na zachování hranic podle stavu z roku 1914."

Poznámka

Velmi krátká, stručná práce. Může být vhodná jako doplněk k maturitní otázce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4544f0cbcafc4.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Historie_karlovarska_1SV.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse