Konkurz

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje konkurz jako celek, věnuje se postupům při jeho vyhlášení, průběhem, možnými soudními rozhodnutími a jeho zrušením. Ukazuje novinky v tomto procesu vzniklé novelizací z roku 2000 a přináší příklad návrhu podaného dlužníkem. Definuje také základní pojmy jakými jsou ochranná lhůta, konkurzní podstata, správce podstaty, předběžní správce, schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor, dohled soudu, rozvrh konkurzu a nucené vyrovnání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to konkurz
3.
Postupy vyhlášení konkurzu
3.
1. Postupy
3.
1. 1. Úpadek ve formě insolvence
3.
1. 2. Úpadek ve formě předlužení
3.
2. Konkurz a vyrovnání mají další dvě významné vlastnosti
4.
Návrh na prohlášení konkurzu
5.
Alternativy soudního rozhodnutí
5.
1. Zamítnutí konkurzního návrhu
5.
2. Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
5.
3. Zastavení řízení o prohlášení konkurzu
5.
4. Prohlášení konkurzu
6.
Novelizace zákonem č. 105/2000
7.
Vzor návrhu podávaného dlužníkem
8.
Zrušení konkurzu
8.
1. Zrušení konkurzu úmrtí
8.
2. Nucené vyrovnání
9.
Základní pojmy
9.
1. Ochranná lhůta
9.
2. Konkurzní podstata
9.
3. Správce podstaty
9.
4. Předběžní správce
9.
5. Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor
9.
6. Dohled soudu
9.
7. Rozvrh konkurzu
9.
8. Nucené vyrovnání
10.
Závěr
11.
Použitá literatura a internetové zdroje

Úryvek

"2. Co je to Konkurz

Konkurzní řízení se svou povahou a účelem nejvíce podobá řízení exekučnímu.
Není ovšem správné konkurz s exekucí ztotožňovat nebo považovat konkurz za specifickou formu exekuce. Konkurzní řízení nenavazuje na žádné řízení předchozí. Proto ho nemůžeme chápat jako jedno ze stádií soudního řízení, narozdíl od řízení exekučního. Je to zcela samostatný institut civilního procesu a samostatný druh řízení před soudem.

Exekuce je charakterizována individuálností, zatímco konkurz univerzálností v tom smyslu, že exekuční řízení je vedeno ve vztahu k jednomu věřiteli, zatímco konkurzní řízení ke skupině věřitelů jednoho dlužníka. Z tohoto hlediska bychom mohli s notnou dávkou zjednodušení označit exekuční řízení jako individuální exekuci a konkurzní řízení jako univerzální exekuci, protože i v rámci konkurzního řízení dochází k exekuci tím, že se prodávají součásti dlužníkova majetku a z výtěžku se uspokojují věřitelé. V tomto směru jsou si obě řízení blízká, protože i v exekučním řízení se může výkon rozhodnutí provádět prodejem věcí a z výtěžku uspokojovat věřitelovy pohledávky. Tento společný rys však neopodstatňuje tvrzení, že konkurzní řízení je specifickou formou řízení exekučního. Konkurzní řízení se liší svým účelem a uplatňováním procesních zásad.

Zavedením institutu konkurzního řízení se zároveň řeší nedostatek vyplývající z podstaty exekučního řízení, kdy k uspokojení více pohledávek více věřitelů nemusí dojít, protože v exekučním řízení platí zásada předstižení. Uspokojení svých pohledávek docílí v tomto řízení zpravidla jen ti, kteří navrhnou exekuci jako první a na ostatní se už vůbec nemusí dostat. V konkurzním řízení naopak platí zásada poměrného uspokojení všech věřitelů ze stejné prioritní třídy, bez ohledu na seniorátu jejich pohledávek nebo na pořadí, v jakém je do konkurzního řízení přihlásili.

Podat návrh na prohlášení konkurzu mohou mimo samotného dlužníka a věřitelů
rovněž některé třetí osoby. Dalším navrhovatelem může být likvidátor obchodní společnosti, jestliže zjistí v průběhu prováděné likvidace její předluženost. Na tomto místě je dobré se zmínit o tom, jaký je rozdíl mezi konkurzem a likvidací. Zatímco při likvidaci se předpokládá,
že budou postupně uspokojeni všichni věřitelé a patrně zbude ještě likvidační zůstatek pro vypořádání zakladatelů, při konkurzu dojde pouze k poměrnému uspokojení věřitelů.

Likvidací v podstatě rozumíme zrušení subjektu bez právního následnictví až po zánik právnické osoby, tj. její výmaz z obchodního rejstříku. Likvidace začíná většinou z iniciativy zakladatelů společnosti, někdy i rozhodnutím soudu. Je-li společnost v likvidaci a je na ni prohlášen konkurz, likvidátor svou činnost přerušuje až do zrušení konkurzu. Proto není možné, aby konkurz a likvidace probíhaly současně. Po skončení konkurzního řízení lze, zbyl-li majetek, v likvidaci pokračovat a likvidátor může začít uspokojovat pohledávky zbylé po konkurzu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Logistika a zásoby 235x
2. Logistika - kontejnery 228x
3. Životní pojištění 188x
4. Příklad z účetnictví 164x
5. Konkurz 144x
6. Pojišťovnictví 51x