Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Konopí, jeho deriváty a užívání - otázka ke zkoušce

Konopí, jeho deriváty a užívání - otázka ke zkoušce


Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech seznamuje s rostlinou konopím, obsaženými látkami, deriváty a jejich užíváním. V úvodu je stručně charakterizována konopě setá, historie jejího užívání a výskyt ve světě i u nás. Následně je popsáno lékařské užívání cannabis a jeho derivátů a uvedeny obsažené účinné látky. Stěžejní část práce tvoří představení jednotlivých derivátů konopí – marihuany, skunku, hašiše, hašišového oleje. V závěrečné části jsou jmenovány účinky látky, včetně projevů předávkování. Nechybí stručná zmínka o prevenci užívání konopí.

Obsah

1.
Konopě setá
2.
Historie
3.
Výskyt, produkce
4.
Lékařské užití
5.
Účinné látky
6.
Marihuana
7.
Skunk
8.
Hašiš
9.
Hašišový olej
10.
Účinky THC
11.
Nebezpečí, vedlejší účinky, nadměrné užívání
12.
Projevy předávkování
13.
Prevence

Úryvek

"1. Konopě setá
o Základní surovina, ze které jsou získávány látky cannabisového typu
o pochází pravděpodobně ze západních svahů Himaláje a z Kašmíru

2. Historie
• první zmínky o pěstování konopí jsou staré více než 5000 let
• účinky marihuany známy už ve starověké Indii, Africe, na Středním východě, v Číně
• užívání produktů konopí (marihuany, hašiše) bylo historicky spojeno s náboženskými obřady
• Do Evropy přinesli konopí Napoleonovi vojáci vracející se z egyptského tažení.

3. Výskyt, produkce
o oblasti s tropickým a teplým klimatem
o hlavní produkční oblasti - státy Blízkého a Středního východu, severní Afrika, JV-Asie, Střední Amerika
o u nás pěstován legálně pro průmyslové účely
o ilegálně pěstován prakticky po celém teritoriu ČR, nejvíce v oblastech severní a jižní Moravy, kde je nejkvalitnější

4. Lékařské užití
• v minulém století:
o v Evropě byl užíván k léčbě bolestí hlavy, nespavosti a menstruačních bolestí.
• nyní:
o testovány možnosti jeho použití při léčbě glaukomu (zeleného očního zákalu), roztroušené sklerózy, astmatu a jiných nemocí

5. Účinné látky
• Konopí obsahuje v horních listech keřů a v květech značné koncentrace kanabinoidů
• nejvýznamnější je delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), který způsobuje většinu psychoaktivních účinků

6. Marihuana:
• vzniká smíšením usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí
• slangově - tráva
• marihuana - mexicko-španělský název
• kouří se buď samostatně nebo smíšená s tabákem v ručně stočených cigaretách (jointech), případně v dýmkách
• případně bývá přidávaná do nápojů, cukrovinek a pečiva
• pije se v čaji či mléc
• mezi deriváty konopí má marihuana nejnižší obsah aktivních psychotropních látek: množství THC se pohybuje obvykle mezi 1-2 %"

Poznámka

Práce je psána formou odrážek. Byla použita pro přípravu na zkoušku z etopedie na UHK.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f5f98bee545d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Konopi_derivaty.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse