Název Goodness Staženo

Logopedie - diagnostika, testy

Jedná se o zpracovanou otázku ke státní zkoušce z logopedie na PedF UK, 2006, na katedře speciální pedagogiky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

239x

Současné trendy ve výchově a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže

Práce se skládá ze tří částí. V první vysvětluje základní pojmy. Ve druhé se věnuje legislativnímu zakotvení práv a zabezpečení vzdělávání dětí, žáků ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

226x

Logopedie - vymezení pojmu

Práce se věnuje se základnímu vymezení pojmu logopedie, hovoří také o možnostech tohoto oboru spolupracovat s jinými obory a o zhodnocení logopedické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

173x

Pedagogika a výchova - otázky ke zkoušce

Práce je vypracováním otázek ke zkoušce. V práci však chybí vypracování otázek 10-13 a 16-17.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

155x

Etopedie - vypracované otázky ke zkoušce

Soubor devatenácti otázek ze speciální pedagogiky se týká výchovy, vzdělávání a vývoje mladistvých, kteří mají poruchu chování. Práce nejdříve seznamu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

97x

Speciální hry a výchovné programy pro děti se sluchovým postižením v předškolním věku

Znaky hry (Rubinštejn), experimentace, hra, hračka. Rozdělení her - tvořivé, volné, s pravidly (pohybové (základem pohybová čin.), didaktické (základe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

89x

Etopedie - materiál ke zkoušce

Práce obsahuje soubor vypracovaných okruhů k dílčí zkoušce z Etopedie. Základní přehled pojmů z Penologie jako jsou proces uvěznění, typy vězňů, odměn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

76x

Rehabilitační metody a techniky uplatňované u osob s poruchou mobility

Práce jen velmi stručně popisuje podstatu různých typů rehabilitačních technik a metod. Nejvíce prostoru je věnováno jednotlivým způsobům bazální stim... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

73x

Lopedická intervence

Tématem zápočtové práce je otázka logopedické intervence, ke které je nezbytné přistoupit, pokud výsledky orientačního logopedického vyšetření dítěte ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

66x

Psychologická problematika sluchového postižení

Práce se zabývá dopadem sluchového defektu na psychický vývoj dítěte a to v závislosti na stupni poruchy. Ukazuje odlišnosti ve vývoji sebepojetí, ori... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

64x
1  2  3  4  »