Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Konrád Lorenz: Osm smrtelných hříchů - referát o knize

Konrád Lorenz: Osm smrtelných hříchů - referát o knize


Kategorie: Sociologie, Ekologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát o knize, v níž se prolíná filozofie v úvahách o nejobecnějších otázkách lidského života s informacemi ekologického a sociologického charakteru. Pohled na podstatu sebezničujících činů člověka, činů, které ve svých důsledcích směřují k ukončení života lidí na Zemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Největším nepřítelem člověka je on sám
3.
Závěr

Úryvek

"Všeobecně je člověk trvale provázen úzkostí a spěchem. Odmítá se přitom na chvíli zastavit a v samotě se zamyslet sám nad sebou. Obava může být zapříčiněna strachem z možné děsivé reflexe, jak to klasicky popsal Oscar Wilde v Obrazu Doriana Greye.
A tak se člověk vyhýbá citům a věnuje se především spotřebě. Domýšlivě se považuje za osvíceného a prastaré duchovní tradice odmítá. Váží si pouze svých symbolů z nichž pak nejvíce moci a bohatství.
V životě jednotlivce existuje určitá paralela o vztahu člověka k názoru svých otců. V šedesáti letech je mínění o názorech našich otců daleko vyšší než v osmnácti. Existují i naprosto extrémní skupiny mladých lidí, kteří si vytkli za svůj hlavní cíl násilí na starých a bezbranných lidech.
prokazatelně špatné je trvalé zvyšování výroby a spotřeby na Zemi. Ty rostou obrovským tempem, vzniká rozbujelé konzumenství. To opět souvisí s otupováním citů a s růstem kriminality. Přitom, jsou například podle poznatků kriminologie vyhlídky na návrat lidí s nedostatečným citovým vybavením zpět do společnosti velmi malé."

Poznámka

Referát z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: osm_hrichu.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Osm_hrichu.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse