Název Goodness Staženo

Konrád Lorenz: Osm smrtelných hříchů - referát o knize

Referát o knize, v níž se prolíná filozofie v úvahách o nejobecnějších otázkách lidského života s informacemi ekologického a sociologického charakteru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Ekologie

1404x

Erazim Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky; kolektiv autorů: Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí

Práce podrobným způsobem rekapituluje myšlenky a tvrzení obsažené v knize Erazima Koháka Zelená svatozář. Seznamuje se strukturou knihy a po jednotliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

25x

James Lovelock: Gaia, Živoucí planeta

Seminární práce seznamuje s obsahem knihy Jamese Lovelocka Gaia, živoucí planeta. Životopis vědce střídá objasnění základních pojmů a teorií z oblasti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

12x

Michal Černoušek: Psychologie životního prostředí - výpisky

Výpisky seznamují s knihou Psychologie životního prostředí od Michala Černouška. Přibližují jednotlivé části knihy, informují o jejich hlavním obsahu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

9x

Al Gore: Nepříjemná pravda

Práce se zabývá stěžejním literárním dílem bývalého amerického viceprezidenta Al Gora. První část práce je věnována jeho biografii a politické kariéře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Literatura, Ekologie

3x

Perlorodka říční a pstruh obecný na českých tocích

Práce, jež mapuje výskyt perlorodky říční a pstruha obecného na českém území, v úvodní části upozorňuje na ohrožení populací obou druhů. Poté objasňuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x

M. K. Stone, Z. Barlow: Ekologická gramotnost - recenze anglicky

Recenze se zabývá publikací Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World, kterou editorsky zpracovali M. K. Stone a Z. Barlow. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

0x