Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola ampérmetru

Kontrola ampérmetru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá kontrolou přesnosti ampérmetru. Vypočítává absolutní, poměrnou (relativní) a procentní chybu přístroje a určuje třídu přesnosti. Obsahuje nákres korekční křivky kontrolovaného ampérmetru v dílcích a v mA.

Obsah

1.
Schéma zapojení ampérmetru
2.
Teoretický rozbor
3.
Postup měření
4.
Tabulka
5.
Použité vzorce a příklady výpočtu
6.
Závěr

Úryvek

"Postup měření:

Do obvodu zapojíme tři posuvné rezistory jako reostaty, abychom mohli plynule a jemně regulovat potřebnou velikost proudu. Na ampérmetru As máme požadovanou přesnou hodnotu proudu a na ampérmetru An odečteme naměřenou hodnotu proudu. Obě hodnoty proudů (dílků) zapíšeme do patřičné kolonky v tabulce. Absolutní, relativní a procentní chybu vypočítáme ze známých vzorců. Na milimetrový papír zakreslíme body určující odchylku pro nastavení přesné hodnoty proudu. Jejich spojením dostaneme korekční křivku. Potom najdeme největší odchylku a z její absolutní hodnoty vypočteme přesnost přístroje."

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, tabulky a obrázek. Je vypracovaná na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4687993e8cfb8.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_ampermetru.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse