Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola ampérmetru - laboratorní protokol

Kontrola ampérmetru - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Laboratorní protokol se zabývá kontrolou přesnosti ampérmetru. Vypočítává absolutní, poměrnou a procentní chybu přístroje, a určuje třídu přesnosti. Obsahuje graf korekční křivky kontrolovaného ampérmetru v dílcích a v mA.

Obsah

1.
Zadání
2.
Použité přístroje
3.
Postup měření
4.
Schéma
5.
Tabulka
6.
Použité vzorce a příklady výpočtu
7.
Graf
8.
Závěr

Úryvek

"Zadání:
a) proveďte kontrolu přesnosti ampérmetru
b) vypočítejte absolutní chybu , poměrnou a procentní chybu přístroje a určete třídu přesnosti
c) nakreslete korekční křivku kontrolovaného ampérmetru na mm papír
Použité přístroje:
G-stabilizovaný stejnosměrný zdroj
R1,R2,R3.-posuvný rezistor 44Ώ,250Ώ,500Ώ
AN- kontrolovaný ampérmetr-naměřený proud IN
AS – normálový ampérmetr -skutečný(přesný)proud IS

POSTUP MĚŘENÍ:
Do obvodu zapojíme tři posuvné rezistory jako reostaty ,abychom mohli plynule a jemně regulovat potřebnou velikost proudu. Na ampérmetru As máme požadovanou přesnou hodnotu proudu a na ampérmetru AN odečteme naměřenou hodnotu proudu. Obě hodnoty proudů (dílků) zapíšeme patřičné kolonky v tabulce. Absolutní ,relativní a procentní chybu vypočítáme známých vzorců. Na mm papír zakreslíme body určující odchylku pro nas přesné hodnoty proudu. Jejich spojením dostaneme korekční křivku. Potom najdeme největší odchylku a z její absolutní hodnoty vypočteme přesnost přístroje. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 0,5 strany. Práce obsahuje tabulky a schémata. Celá práce je psána v tabulce.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.seminarky.cz/detaily-10092.
Střední průmyslová škola Ostrov, Elektrotechnické laboratoře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aae390c0018c.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_ampermetr.doc (106 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse