Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kontrola kolíku na otlačení a střih

Kontrola kolíku na otlačení a střih


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce je zaměřena na kontrolu kolíku na otlačení a střih.

Obsah

1.
Vybraná součást
2.
Typ výpočtu
3.
Zadané hodnoty
4.
Vypočtené hodnoty
5.
Kontrola
6.
Návrh

Úryvek

"Zadané hodnoty:
d = 5 mm průměr kolíku
l = 40 mm délka kolíku
D = 6 mm průměr hřídele
s = 2,55 mm tloušťka stěny náboje
Mk = 0,1 Nm krouticí moment na hřídeli
pD1 = 60 MPa dovolený tlak v hřídeli
pD2 = 60 MPa dovolený tlak v náboji
Ds = 90 MPa dovolené napětí ve střihu materiálu kolíku
Dk1 = 90 MPa dovolené napětí v krutu hřídele
Dk2 = 90 MPa dovolené napětí v krutu náboje
Vypočtené hodnoty:
p1 = 3,333 MPa tlak mezi kolíkem a hřídelem
p2 = 0,917 MPa tlak mezi kolíkem a nábojem
s = 0,849 MPa napětí ve střihu
k1 = 9,431 MPa napětí v krutu hřídele
k2 = 0,571 MPa napětí v krutu náboje
Kontrola:
Tlak: p1 < pD1 VYHOVUJE
p2 < pD2 VYHOVUJE
Střih: s < Ds VYHOVUJE
Krut: k1 < Dk1 VYHOVUJE"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek o rozloze čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e54c1407044.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Protokol_o_vypoctu.dot (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse