Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola magnetoelektrickou zkouškou trubku v podélném směru - laboratorní protokol

Kontrola magnetoelektrickou zkouškou trubku v podélném směru - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Jedná se o zápis laboratorního protokolu o provedeném měření na stroji Magnetoelektrický defektoskop - IRNKAR za účelem zjištění, zda zkoušený materiál neobsahuje povrchové vady (v podélném a příčném směru), které jsou lidským okem neviditelné.

Obsah

1.
Účel měření
2.
Popis měřících přístrojů
3.
Postup měření
4.
Princip zkoušky
5.
Vyhodnocení
6.
Závěr

Úryvek

“3.Postup měření
1. Sešlápnutím pravého pedálu uvolníme čelisti koníku pro vložení zkoumaného součásti. V našem případě tyče z vodivého materiálu.
2. Při spuštění stroje spustíme i čerpadlo, které začne čerpat směs oleje s petrolejem.
3. Sešlápnutím levého pedálu zahájíme měření. Pedál má funkci spojit elektrický obvod a tím zmagnetizovat zkoušený materiál.(Plní také funkci bezpečnostní).
4. Přepneme páku ovládacího mechanismu pro příčné vady do polohy 1. tím zmagnetizujeme materiál pro vyšetření příčných vad.
5. Na reostatu nastavíme velikost intenzity magnetického pole v zkoušeném materiálu.
6. Na zkoušený materiál naneseme feromagnetický prášek. Vlivem magnetismu se prášek na materiálu drží.
7. Poléváním součásti směsí oleje a petroleje odstraníme prášek, který není dostatečně zmagnetizován. V místě kde prášek zůstane vznikne z prášku housenka, která označuje místo příčné trhliny, (tj. povrchová vada materiálu).
8. Sestoupením z levého pedálu zapříčiníme vypnutí el. obvod a tím i magnetické pole.
9. Sešlápnutím pravého pedálu uvolníme měřenou součást, obrátíme o 180 ° a postup měření zopakujeme.
10. Při opakování postupu přepneme páku ovládacího mechanismu pro podélné vady do polohy 1. tím zmagnetizujeme materiál pro vyšetření podélných vad.
11. Měření podle zjištěných poznatků vyhodnotíme.

4. Princip zkoušky

Spočívá v průchodu indukčních čar feromagnetickým materiálem. Průchod indukčních
čar se řídí pravidlem nejmenšího odporu. Jeli v materiálu vada (trhlina) indukční čáry ji
obcházejí. V okolí vady dojde k nahuštění indukčních čar, které způsobí zvětšení
intenzity magnetického pole v místě vady. V místě vady prášek zůstane i po polévaní
detekční kapalinou tvořenou olejem a petrolejem."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a36252743621.zip (59 kB)
Nezabalený formát:
Trubka_elmag_zkouska.doc (1081 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse