Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola voltmetru

Kontrola voltmetru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Jedná se o práci, která se zabývá výpočtem kontroly přesnosti voltmetru. Vypočítává absolutní, poměrnou (relativní) a procentní chybu přístroje a určuje třídu přesnosti. Obsahuje nákres korekční křivky kontrolovaného voltmetru v dílcích a ve voltech.

Obsah

1.Schéma zapojení voltmetru
2.Teoretický rozbor
3.Postup měření
4.Tabulka
5.Použité vzorce a příklady výpočtů
6.Závěr

Úryvek

"Teoretický rozbor:

Při kontrole přesnosti voltmetru postupujeme podle podmínek, které jsou stanoveny ČSN.
Přístroje s třídou přesnosti 1 až 5 kontrolujeme přesným měřícím přístrojem (etalonem, normálem) s třídou přesnosti 0,1 až 0,2 (0,5).Při tom normál má ukazovat v druhé polovině stupnice.Chyby přístrojů přesnosti 0,1 až 0,5 se zjišťují nejméně v šesti hlavních bodech stupnice a to u nezahřátého přístroje při plynulém zvětšování měřené veličiny a pak po zahřátí vlastní spotřebou za dobu půl hodiny při plynulém zmenšování.Chyby přístrojů 0,1 až 0,5 se zjišťují ve čtyřech bodech stupnice po vyhřátí vlastní spotřebou za dobu půl hodiny od zapojení na jmenovitý rozsah.
Pro vyloučení chyb při měření se sestavuje korekční (opravná) křivka. Korekce k (oprava) je záporně vzatá absolutní chyba k = -a. Korekční křivka je graf závislosti.

K = f (a)

Na svislou osu se vynáší měřená veličina v příslušných fyzikálních jednotkách, nebo v dílcích.
Třída přesnosti přístroje Tp je číslo z předepsané řady, které klasifikuje přesnost přístroje.Určuje se tak, že z korekční křivky nebo tabulky zjistíme bez ohledu na znaménko největší korekci k."

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, tabulky a obrázek. Její vypracování je na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468798c91b468.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_voltmetru.doc (465 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse