Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola voltmetru kondenzátorem - protokol laboratorního cvičení

Kontrola voltmetru kondenzátorem - protokol laboratorního cvičení


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Protokol laboratorního civěení zaměřeného na kontrolu voltmetru kondenzátorem obsahuje zadání, postup měření, naměřené hodnoty v tabulce, schéma zapojení a závěr.

Obsah

1.
Zadání
2.
Tabulky
3.
Schéma
4.
Teoretický rozbor
5.
Postup měření
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Postup měření:
Měřené napětí Ux porovnáváme s napětím známým a pomocným Up na měřícím kalibrovaném potenciometru tak, že obě napětí spojíme paralelně. Jsou-li stejná neprochází obvodem žádný vyrovnávací proud.Indikátorem tohoto proudu bývá galvanometr s přepínačem citlivosti. Kompenzační metody patří tedy do skupiny tzv. nulových metod u kterých vyrovnáváme na nulu údaj indikátoru vyvážení. Po vyrovnání galvanometru na nulu neodebíráme z měřeného zdroje žádný proud takže lze kompenzátor považovat za voltmetr s nekonečným vnitřním odporem - nulovou spotřebou.Proto se dá dosáhnout tak velké přesnosti. Nesmí se však během měření měnit pomocný proud."

Poznámka

Obsahuje tabulku, schéma a výpočty. V čistém textu je to necelá jedna strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a656b97bf1a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_voltmetru.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse