Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kontrola wattmetru

Kontrola wattmetru


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce se zabývá kontrolou přesnosti wattmetru. Zkoumá přesnost daného wattmetru srovnáním s přesným voltmetrem a ampérmetrem. Vypočítává korekce a kreslí korekční křivku. Nechybí závěr.

Obsah

1.
Schéma zapojení wattmetru
2.
Korekční křivka
3.
Popis měření
4.
Výpočty a vzorce
5.
Tabulky
6.
Závěr

Úryvek

"Popis měření:
Na voltmetru se nastaví jmenovité napětí. Na ampérmetru se nastaví po stupních proud odpovídající základním dílkům stupnice wattmetru. Výchylka wattmetru se zvětšuje od nuly až do plného rozsahu, a pak se zmenšuje zpět k nule. Vliv cizích mag. polí se vyloučí druhým měřením provedeným po komutaci proudu v obou cívkách wattmetru. Z prvního a z druhého měření se vezme aritmetický průměr. Z hodnot voltmetru a ampérmetru se vypočte výkon P = U·I a dělí se konstantou wattmetru. Dostane se správná hodnota v dílcích. Pak odečteme wattmetrem naměřenou hodnotu výkonu Pw v dílcích od vypočtené velikosti Pd a dostaneme korekci v dílcích.

Výpočty a vzorce:

P = U·I [ W ] Pd = (U·I)/k [dílky] k = Pd – Pw [d]"

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, tabulky a obrázky. Zpracování odpovídá úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46879998144c5.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_wattmetru.doc (105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse