Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kontrola životnosti ložiska

Kontrola životnosti ložiska


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce je zaměřena na kontrola životnosti ložiska.

Obsah

1.
Vybraná součást
2.
Typ výpočtu
3.
Parametry ložiska
4.
Provozní podmínky
5.
Zatížení
6.
Vypočtené hodnoty
7.
Kontrola
8.
Návrh

Úryvek

"Parametry ložiska:
C = 8650 N dynamická únosnost
C0 = 5850 N statická únosnost
Provozní podmínky:
n = 630 1/min otáčky
V = 1 rotační součinitel
s0m = 1 požadovaný součinitel statické bezpečnosti
Lhm = 10000 h požadovaná životnost
T = 20 °C trvalá provozní teplota ložiska
spol. = 90 % spolehlivost splnění životnosti
Zatížení:
Fr = 10 N radiální dynamické zatížení
Fa = 10 N axiální dynamické zatížení
Fr0 = 100 N radiální statické zatížení
Fa0 = 100 N axiální statické zatížení
Vypočtené hodnoty:
e = 0,19 porovnávací koeficient
X = 0,56 radiální součinitel
Y = 2,3 axiální součinitel
P = 28,6 N ekvivalentní dynamické zatížení
m = 3 exponent
X0 = 0,6 radiální statický součinitel"

Poznámka

Práce obsahuje jeden obrázek o rozsahu čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e54c5855126.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_zivnosti_loziska.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse