Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kontrolní a řídící systémy lidského organismu - maturitní otázka

Kontrolní a řídící systémy lidského organismu - maturitní otázka

Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z biologie na téma kontrolní a řídící systémy lidského organismu. Formou hesel a odrážek charakterizuje nervovou soustavu, především neuron, vznik a šíření vzruchu, nervovou činnost a reflexy. Poté popisuje centrální nervový systém. Věnuje se nejen somatické a vegetativní nervové soustavě, ale také hormonální soustavě. Na závěr jsou vyjmenovány nemoci nervové a hormonální soustavy.

Obsah

1.
Nervová soustava
1.1.
Neuron, stavba neuronu
1.2.
Vznik vzruchu
1.3.
Šíření vzruchu
1.4.
Nervová činnost
1.5.
Reflexy
2.
Centrální nervový systém
2.1.
Mícha
2.2.
Mozek
3.Somatická a vegetativní nervová soustava
3.1.
Somatická nervová soustava
3.2.
Vegetativní nervová soustava
3.3.
Sympatikus
3.4.
Parasympatikus
4.
Hormonální soustava
4.1.
Hierarchické uspořádání hormonální soustavy
4.1.1.
Hypotalamo – hypofyzární systém
4.1.2.
Endokrinní žlázy
5.
Nemoci nervové a hormonální soustavy

Úryvek

"Nervová soustava
• Neuron= základní funkční jednotkou NS (= nervová buňka)
• NS - dělí se na centrální nervový systém (CNS – mozek a mícha – obsahují interneurony) a periferní nervový systém (mozkové nervy, míšní nervy, autonomní nervy – neurony motorické a senzorické)
• Stavba neuronu:
• Dendrit – krátký výběžek z buněčného těla, místo, kde se přijímají signály z jiných neuronů
• Buněčné tělo (soma) – obsahuje jádro a cytoplazmu
• Iniciální segment – spojuje tělo neuronu s axonem
• Axon (nervové vlákno) – vede akční potenciály, pokryto myelinovou pochvou tvořenou Schwannovými buňkami, zářezi v myelin.pochvě = Ranvierovy zářezy
• Nervové zakončení – synaptický knoflík – uvolňování chemických přenašečů
• Vznik vzruchu: V klidu dojde k nerovnoměrnému rozložení náboje (uvnitř převažuje záporná náboj a vně naopak kladný náboj) – membrána je polarizována – mezi povrchem a vnitřkem nervové B vzniká klidový potenciál (elektrické napětí) → dojde k podrážení neuronu – a membrána je depolarizována – vzniká akční potenciál a vzruch se šíří – po proběhnutí vzruchu je membrána opět repolarizována
• Šíření vzruchu: Pomocí synapse – zakončení axonu (synaptický knoflík) obsahuje váčky s mediátorem - ionty směřují k iontovému kanálu a neurotransmiter otevře iontový kanál – neurotransmiter se vylije do synaptické štěrbiny a vzruch se šíří do postsynaptické štěrbiny
• Nervová činnost – základem je reflex, probíhající po reflexním oblouku , tvoří ho:
• Receptor – zachycuje podnět
• Dostředivá dráha – vede vzruch do CNS
• Centrum – zpracování vzruchu + odpověď
• Odstředivá dráha – vede odpověď do efektoru
• Efektor – odpovídá na podráždění
• Reflexy:
• Podmíněné – tvoří se během života umožňují adaptaci, dočasné a proměnlivé propojení receptorů
• Nepodmíněné – vrozené, dědičné, probíhají po stejných drahách
• Obranný – probíhá velmi rychle bez účasti mozku

Centrální nervový systém
• Centralizace neuronů – vyváření nervových center (větší možnost řídit organizmus)
• Cefalizace – soustředění hlavních smyslových orgánů do přední hlavové části těla
• CNS – složen z šedé(tvořena těly a dendrity neuronů) a bílé hmoty (tvořena axony)
Mícha (medulla spinalis)
• Provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu (40 – 45 cm)
• odstupuje z ní 31 párů míšních nervů
• příčný řez: centrální kanálek obklopený šedou hmotou míšní (tvořena motoneurony, přední míšní kořeny + zadní míšní kořeny – míšní nervy), bílou hmotou míšní (svazky vláken, vzestupné a sestupné dráhy
Mozek (encephalon)
• Uložen v dutině lebeční
• Prodloužená mícha
• Navazuje na hřbetní míchu
• Centrum životně důležitých fcí (centrum retikulární formace) - dýchání, činnost srdce + reflexů (polykání, zvracení, kýchání)
• Vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů
• Varolův mozek
• Tvoří val nad prodlouženou míchou
• Spojuje koncový mozek s mozečkem
• Soubor nervových vláken
• Vystupuje z něj trojklaný nerv
• Mozeček
• Ze dvou hemisfér spojených červem mozečkovým
• Centrum tělesné rovnováhy, koordinuje tělesné pohyby a svalové napětí
• Střední mozek
• Nejmenší oddíl mozku
• Středem probíhá Sylviův kanálek
• Uložen mezi Vorlovým mozkem a mezimozkem
• Ústředí reflexních pohybů souvisejících se zvukovými a světelnými podněty, při vzpřímení a držení těla
• Mezimozek
• Mezi hemisférami koncového mozku
• 2 části – talamy - reakce na různé podněty
• Na spodině mezimozku – hypotalamus (centrum sympatiku a parasympatiku, termoregulace, sexuální fce aj.) + hypofýza ( časti: adenohypofýza a neurohypofýza)
• Koncový mozek
• 2 hemisféry spojené kalózním tělesem
• Pokryt mozkovou kůrou (=neokortex) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15299
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse