Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konvergenční kritéria EU a jejich plnění novými členskými státy

Konvergenční kritéria EU a jejich plnění novými členskými státy

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce představuje kritéria, která musí nové země vstupující do Evropské unie plnit. Jednotlivá kritéria jsou představena v úvodní části práce. Dále autor vysvětluje, jakým způsobem funguje hospodářská politika každého státu a jak má být regulován schodek veřejných financí. Konkrétní informace o plnění maastrichtských kritérií podávají přehledné tabulky členských států. K tématu jsou připojeny články z roku 2009, které se týkají mimo jiné i přijetí eura v České republice.

Obsah

1.
Maastrichtská kritéria a jejich plnění nově vstupujícími zeměmi
1.1
Kritérium cenové stability
1.2
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb
1.3
Kritérium veřejného deficitu
1.4
Kritérium hrubého veřejného dluhu
1.5
Kritérium stability kurzu měny
2.
Nástroje hospodářské konvergence
2.1
Koordinovaná hospodářská politika
2.2
Regulace schodku veřejných financí
2.3
Regulace veřejného zadlužení
3.
Tabulky plnění nových členských států
4.
Novinové články
4.1
Česko může přijmout euro nejdříve v roce 2013
4.2
Topolánek: Vláda zveřejní datum přijetí eura 1. listopadu
4.3
Liberální polská vláda chce, aby se eurem začalo v zemi platit v roce 2012.
4.4
Maďarský premiér kritizuje kritéria pro přijetí eura
5.
Seznam literatury

Úryvek

"Každá země žádající o vstup do Hospodářské a měnové unie musí v dostatečném předstihu prokázat schopnost plnění tzv. maastrichtských kritérií definovaných Smlouvou o EU.

Kritérium cenové stability
Kritérium cenové stability znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míry inflace tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Inflace se měří pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (ukazatel používaný pro měření vývoje cenové hladiny v zemích EU).

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb znamená, že průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu (v průběhu jednoho roku před šetřením) nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu těch členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů s přihlédnutím k rozdílným definicím v jednotlivých členských státech.

Kritérium veřejného deficitu
Kritérium veřejného deficitu určuje, že poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nesmí překročit 3 procenta. Výjimkou jsou případy, kdy buď tento poměr podstatně klesl, nebo se neustále snižoval, až dosáhl úrovně, která se referenční hodnotě blíží, popř. překročení referenční hodnoty pouze výjimečné a dočasné a poměr zůstal blízký referenční hodnotě. Veřejný deficit znamená deficit vztahující se k ústřední vládě včetně regionálních a místních úřadů a fondů sociálního zabezpečení, s výjimkou komerčních operací definovaných v Evropském systému makroekonomických účtů.

Kritérium hrubého veřejného dluhu
Kritérium hrubého veřejného dluhu stanoví, že poměr vládního dluhu v tržních cenách k hrubému domácímu produktu nepřesáhne hranici 60 %. Výjimkou je opět situace, kdy dochází k dostatečnému snižování tohoto průměru, a ten se uspokojivým tempem blíží ke stanovené referenční hodnotě. Veřejný dluh znamená hrubý úhrn dluhů v nominálních hodnotách na konci roku, konsolidovaných uvnitř a mezi jednotlivými odvětvími státního sektoru, jak je definován u kritéria veřejného deficitu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19887
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse