Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konzervatismus - seminární práce

Konzervatismus - seminární práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem tohoto stručného přehledu je konzervatizmus (konzervativec by jistě napsal konservatismus), a to nikoli konzervatizmus jako stav mysli či povahová inklinace, ale konzervatizmus jako politické, společenské a intelektuální hnutí. Zmíněno je i hodnocení konzervativismu vůči dalším politickým směrům.

Obsah

1.
Vnímání pojmu konzervativismus
2.
Konzervativismus a jednotlivé státy
3.
Konzervativismus versus další politické směry
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Ke konzervatizmu se v průběhu doby přidružily další směry či vznikly směry z něho odvozené, z nich můžeme jmenovat např. libertarianismus a neokonzervatizmus, resp. tzv. nový konzervatizmus.

Libertarianizmus je politické hnutí 20. století. Jde o moderní, tržně orientovaný konzervatizmus, důsledně obhajující individualismus. Libertarianisté požadují co nejmenší zásahy státu do ekonomického života a jejich tradice je nejzřetelnější ve Velké Británii a USA. Jeho zastánci trvají maximalisticky na respektování individuálních práv člověka, zejména pak na prakticky neomezeném respektování práva vlastnického. Hnutí se dělí na dvě hlavní větve: vyznavače anarchismu, který vnímá každou vládu jako nelegitimní (čímž se v určité rovině až paradoxně přibližují k východiskům nejradikálnějších, nejrevolučnějších odpůrců idejí konzervatizmu) a tzv. minarchisty, kteří zastávají umírněnější názor, že vláda může přiměřeně uplatňovat policejní ochranu, vynucovat dodržování smluv a zajišťovat obranu státu – ovšem rozhodně nic víc.

Neokonzervatizmus vznikl v 60. letech 20. století jako reakce na nástup tzv. Nové Levice (New Left) a studentských revolucí. K tomuto směru se hlásila politická tzv. Nová Pravice, o níž dále. Nový konzervatizmus je obdobou neokonzervatizmu a jeho hlavní myšlenkou je odpor proti centralismu a proti znárodňování, důraz se klade na náboženství a mravní pravidla.

Ve druhé polovině 20. století se jako určitý politický směr zformovala výše zmíněná Nová Pravice, která – v ostrém protikladu k předchozím socializujícím tendencím západního politického myšlení 50. až 70. let – zastávala konzervativní a liberální ideje, z nichž vychází pozitivní postoj k individuální svobodě a svobodě trhu. Základem tohoto politického myšlení a konání byly dvě hlavní myšlenky: jednak idea volného trhu, jednak idea zachování tradičních autorit, pořádku a discipliny ve společnosti.

Idea volného trhu (neoliberalismus) byla hlavním prvkem ekonomické politiky vůdčích představitelů hlavních anglosaských mocností v 80.letech minulého století – prezidenta Ronalda Reagana (USA) a premiérky Margaret Thatcherové. Zejména Thatcherová se v ostré reakci na socializující ekonomickou politiku předchozích labouristických vlád snažila znovuvzkřísit v Británii „kulturu podnikavosti“ a inspirovala mohutnou privatizaci předtím zestátněných velkých firem či celých hospodářských odvětví. Nová Pravice považovala za jediné dobré rozumně fungující soukromé hospodaření, založené na soukromém vlastnictví. V politické oblasti vyznávala principy osobní svobody, a také i proto je pokládána za antietatistickou: byla příkře proti aktivnímu zasahování do života společnosti ze strany státu. Ruku v ruce s politickoekonomickou koncepcí neoliberalizmu 80. let pak šla společenskopolitická koncepce neokonzervatizmu, prosazující koncepce autority a disciplíny jako funkční záruky dodržování zákonů a pravidel společenského pořádku."

Poznámka

Práce by potřebovala přehlednější členění textu - kapitoly.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7234
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse