Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kooperace, koncentrace, specializace a kombinování podniků

Kooperace, koncentrace, specializace a kombinování podniků


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce v souvislém textu vysvětluje principy a smysl kooperace, koncentrace, specializace a kombinování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kooperace
2.1
Mezi zahraničními partnery
3.
Koncentrace
3.1
Formy
3.2
Cíle
4.
Specializace
5.
Kombinování
5.1
Typy

Úryvek

“ Dalším důležitým ekonomickým procesem je koncentrace. Dosahovat špičkových výsledků nelze ve všem. Proto závisí úspěšnost strategie také na tom, do jaké míry dokážeme myšlenkový potenciál nejen tvůrčích pracovníků, ale i celého kolektivu pracujících soustředit na úzce vymezený soubor klíčových problémů, které představují hlavní článek rozvoje celého podniku. Přitom si některý článek udržuje prvořadý význam během velmi dlouhého časového období. Hlavním článkem může být v určitém období např. konstrukce nového výrobku, modernizace zařízení apod. Koncentrace vlastně představuje soustředění výroby do větších celků.
Známe několik forem koncentrace:
1. Vnitřní - koncentrace v rámci jednoho podniku
2. Vnější - představuje spojování, rozšiřování podniku nebo získávání nadvlády nad někým. Tato koncentrace se člení ještě dále:
a) horizontální - koncentrace ve stejném odvětví
b) vertikální - spojení předvýrobních etap nebo etap, které na sebe navazují
c) konglomerát - představuje spojení různých druhů odvětví, které si navzájem vypomáhají

Cíl koncentrace představuje rozdělení rizika na různé stupně podnikání a zvětšení zisku. Existuje i koncentrace podniků bez kapitálového podílnictví:
1. Oborový svaz - volné spojení podniků, podniky jsou právně i hospodářsky samostatné
2. 2. Kartel - mezi jednotlivými účastníky je smlouva o cenách, o množství a o podmínkách obchodování
3. Syndikát - jednotliví členové mají vytvořenou tzv. odbytovou konturu. Jednotlivé subjekty pracují samostatně, ale nemohou samostatně prodávat"

Poznámka

Práce je místy nepřehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko0003.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Kooperace_koncentrace.rtf (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse