Kooperační princip komunikace

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje akpekty komunikace z role mlučího a posluchače. Jedná se o pordorbný rozvoj způsobu komunikace.

Obsah

1.
Kooperační a konfliktní princip verbální komunikace
2.
Manipulativní a persvazívní princip verbální komunikace
3.
Persváze jako komunikativní funkce výpovědi
4.
Komunikační role - Persuadér
5.
Komunikační kanál jako prostředek persváze a manipulace
6.
Jazyk jako nástroj persváze a manipulace
7.
Nonverbální a paraverbální prostředky persváze a manipulace

Úryvek

Persváze jako komunikativní funkce výpovědi

Hlavním z důvodů, proč v odborných jazykových publikacích není persváze uváděna jako jeden z druhů komunikativní funkce výpovědi, je nesnadnost lingvistického popisu tohoto jevu a do jisté míry i latentnost jazykových prostředků, které fungují jako jeho indikátory. Je totiž velmi těžké jednoznačně určit obecný vzorec komunikativní výpovědní formy pro vyjádření této KF. Není možné vymezit konvencionalizovanou VFo s funkčním potenciálem persváze, která nemá žádné konkrétní direktní ukazatele. Explicitní performativní formule persuasivní KF totiž nejenže neexistují, ba jsou většinou více či méně nežádoucí. Formule: „přesvědčuji tě“ je nemožná, „chci tě přesvědčit“ je sice možná, ale zřídka užívaná - spíše v případech, kde buď KF persváze nahrazuje KF příkazu; případně tehdy, je-li vztah persuadéra k výsledku persváze volný. Častější je formule „přesvědči se“, zde však jde již o explicitně vyjádřenou KF výzvy s latentním významem persváze. V případě persváze manipulativní je explicitní performativní formule nemožná, neboť tento druh KF je svou povahou výhradně latentní. Vymezení pojmu persváze je tedy spíše úkolem psychologie nežli lingvistiky, která pak zkoumá především základní jednotku stavebního materiálu persváze, tedy slovo.
S persvází jako komunikativní funkcí se setkáváme denně. Již od raného dětství se nás okolí snaží o něčem přesvědčit. Vždyť samo substantivum „přesvědčení“ naznačuje, že se zde jedná o jev, který nám není dán imanentě, nýbrž k nám přichází zvenčí. My jsme vždy v roli recipienta, který buď přijme nabízený názor, nebo nikoli. Persváze je vždy komunikací konfliktní. V případě nedogmatické a nemanipulativní persváze produktor přiznává recipientovi svobodnou vůli učinit ohledně předmětu persváze samostatné rozhodnutí, jde zde tedy stále ještě o komunikaci konstruktivní. Tento druh přesvědčování je ovlivňováním, při kterém se recipient pod vlivem persuadéra dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodnitelnosti nějakého stanoviska.
Co se manipulativní komunikace týče, představuje extrémní pól persváze. Zde totiž jde ze strany mluvčího o čistě utilitární záležitost - produktor chce za každou cenu získat z komunikace nějaký prospěch na úkor svého komunikačního partnera. To je případ, kdy se komunikace stává destruktivní, konfliktní, konfrontační. Obvyklými taktikami produktora jsou v případě manipulativní komunikace polopravda, předstírání, úmyslná dvojznačnost a časté používání frází. Tyto postupy se pak dají označit jako verbální podvod, v krajním případě verbální terorismus.
Ne vždy však musí manipulace probíhat takto dramaticky. Zřejmě nejběžnější její formou je zdánlivě nenásilné nepřímé donucování. To pak vychází z psychické potřeby recipienta zachovat si před produktorem i sebou samým zdání určité lidské hodnoty, jejíž složky by mohly být odmítnutím produktorova stanoviska popřeny. Člověk má sice možnost volby, ale v takových případech přijetí protikladné alternativy ztěžují rozličné zastřené způsoby psychického nátlaku. Například jestliže persuadér při předkládání svého názoru vychází z dilematu „chápeš - nechápeš“, přesvědčovaný odmítáním jeho stanoviska jakoby zároveň přiznával, že je nechápavý.
Vrcholným projevem manipulativní komunikace pak je jev nazývaný „brainwashing“, jehož prostřednictvím mění recipient nejprve své myšlení a cítění, aby posléze změnil i své chování. Cílem brainwashingu je vnucení umělé identity recipientovi a jeho psychická závislost na produktorovi. Brainwashing probíhá ve třech fázích. Cílem první z nich je zničit referenční rámec, jehož prostřednictvím člověk rozumí sobě a svému okolí. V druhé fázi dostává recipient novou identitu. Ve fázi třetí je tato identita neustále posilována, recipient se nezřídka stává sám persuadérem, a to podle zákona, že nové názory se upevňují rychleji, snažíme-li se o nich někoho přesvědčit. Tyto tři stupně brainwashingu však musí být prováděny v neustálém koloběhu. Svět takto uměle vytvořený totiž kontrastuje se světem přirozeným natolik, že je nutné obraz o něm stále znovu re-utvářet, aby se nerozpadl.

Poznámka

Skvěle zpracovaná práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6058
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse