Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Korelační analýza

Korelační analýza

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamující s metodou korelační analýzy v úvodu nastiňuje typ problémových situací, v nichž je užívána, a popisuje její podstatu. Jmenuje dále vlastnosti Pearsonova korelačního koeficientu, vyjadřujícího míru korelace, a ukazuje, jak jeho velikost interpretovat. Vysvětluje rovněž způsob jeho výpočtu, který aplikuje na jednoduchém příkladu z oblasti výzkumu trhu. Výpočet koeficientu je zde doplněn provedením testu nezávislosti.

Obsah

1.
Korelační analýza
1.1.
Podstata korelace
2.
Korelační koeficient
2.1.
Interpretace korelačního koeficientu
2.2.
Koeficient determinace
2.3.
Výpočet korelačního koeficientu
3.
Jednoduchá lineární korelace – příklad

Úryvek

"1 KORELAČNÍ ANALÝZA
V ekonomické praxi se lze setkat s případem, kdy máme dvě proměnné a kterákoliv z nich může být v roli vysvětlované a druhá v roli vysvětlující proměnné. Pokud zkoumáme například souvislost výdajů na výrobek X a výrobek Y, pak v mnoha případech má význam vysvětlovat změny výdajů na výrobek X změnami výdajů a výrobek Y, ale rovněž vysvětlovat změny výdajů na výrobek Y prostřednictvím změn výdajů na výrobek X. Tento vztah mezi výdaji na oba výrobky zkoumáme jako dvoustranný, n zjištěných dvojic hodnot obou pro-měnných považujeme za hodnoty dvourozměrné náhodné veličiny a hledáme její dvouroz-měrný pravděpodobnostní model.
Modely, u kterých předpokládáme, že n zjištěných dvojic jsou hodnoty vícerozměrné náhodné veličiny, se nazývají korelační modely; potom analýza dat pomocí takových modelů se nazývá korelační analýza.
Z korelačních modelů jsou dobře propracované modely, které předpokládají, že pozoro-vaná data jsou hodnotami vícerozměrné náhodné veličiny, jež má vícerozměrné normální roz-dělení. Tyto modely se využívají při analýzách lineárních závislostí dvou (případně i více) pro-měnných.

1.1 Podstata korelace
Korelace obecně označuje míru stupně závislosti dvou proměnných
Podstatou korelace je, že měří těsnost korelační závislosti příslušnými mírami a posuzuje kvalitu regresní funkce.

2 KORELAČNÍ KOEFICIENT
Korelace znamená vzájemný lineární vztah mezi znaky x a y. Míru korelace pak vyja-dřuje korelační koeficient. [2]
Důležité vlastnosti korelačního koeficientu
1. Platí -1 ≤ r ≤ +1
2. Jestliže |r| = 1, leží všechny body na nějaké přímce.
3. Jestliže r = 0, nazýváme X a Y nekorelované proměnné. Dvě náhodné proměnné jsou tím více korelovány, čím blíže je hodnota r k číslům +1 nebo -1. V tom případě lze vztah obou proměnných dobře vyjádřit přímkou.
4. Jestliže r < 0, resp. r > 0, tak se Y v průměru zmenšuje, resp. zvětšuje při zvětšování proměnné X. Říkáme, že je korelace záporná, resp. kladná.
5. Pearsonův korelační koeficient vyjadřuje pouze sílu lineárního vztahu. Špatně měří jiné vztahy, ať jsou jakkoli silné.
6. Korelační koeficient se nezmění, když změníme jednotky měření proměnných X a Y.
7. Podobně jako průměr nebo směrodatná odchylka, je korelační koeficient r velmi ovlivněn odlehlými hodnotami.
8. Korelační koeficient r nerozlišuje mezi závisle a nezávisle proměnnou.
9. Korelační koeficient r není úplnými popisem dat i při velmi silném lineárním vztahu. Pro úplnější popis potřebujeme znát rovnici přímky, která vyjadřuje tvar vztahu.
10. Pokud jedna z proměnných nemá náhodný charakter (její hodnoty jsou pevně urče-ny), není vhodné korelační koeficient použit.
11. Korelace, ať je jakkoli silná, neznamená sama o sobě průkaz příčinného vztahu, tedy toho, že změny proměnné X skutečně působí změny proměnné Y."

Poznámka

Zpracovánona Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca ¼ strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse